Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

OBWIESZCZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Na podstawie § 2 zarządzenia nr 17 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 lutego 2013 r. dotyczącego zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu", ogłasza się jednolity tekst zarządzenia nr 176 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"*, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. zarządzeniem nr 141 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczącym zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu",
  2. zarządzeniem nr 143 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 października 2011 r. dotyczącym zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu",
  3. zarządzeniem nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczącym zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu",
  4. zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 lutego 2013 r. dotyczącym zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu",
  5. zarządzeniem nr 19 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Sekretariatu Zastępców Kanclerza CM w Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik do Obwieszczenia nr 2 z dnia 26 lutego 2013 r. -
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
dokument Załącznik nr 4 do Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
dokument Załącznik nr 5 do Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt