Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

OBWIESZCZENIE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 2 zarządzenia Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniającego zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

ogłasza się w załączniku*do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniającym zarządzenie Nr 154 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu MK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Załącznik do obwieszczenia nr 1 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 2013 r. nie został opublikowany i znajduje się w Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt