Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 16 listopada 2001
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

125

KOMUNIKAT REKTORA Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 października 2001 r.

o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2000 r.

 1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał w 2000 r. tytuł naukowy profesora:
  1. nauk biologicznych:
   • prof. dr hab. Jarosławowi Buszko z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  2. nauk humanistycznych:
   • prof. dr hab. Mariuszowi Mielczarkowi z Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Nauk Historycznych,
   • prof. dr hab. Waldemarowi Rezmerowi z Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych,
  3. nauk fizycznych:
   • prof. dr hab. Andrzejowi Wojtowiczowi z Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  4. nauk matematycznych:
   • prof. dr hab. Brunonowi Kamińskiemu z Wydziału Matematyki i Informatyki,
   • prof. dr hab. Aleksandrowi Nagaev z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  5. nauk prawnych:
   • prof. dr hab. Kazimierzowi Lubińskiemu z Wydziału Prawa i Administracji,
   • prof. dr hab. Cezaremu Mikowi z Wydziału Prawa i Administracji,
  6. nauk plastycznych:
   • prof. dr hab. Leszkowi Kiljańskiemu z Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych.
 2. Minister Edukacji Narodowej mianował w 2000 r. na stanowisko profesora zwyczajnego:
  • prof. dr hab. Adama Bezwińskiego z Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego,
  • prof. dr hab. Stanisława Chwirota z Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • prof. dr hab. Włodzisława Ducha z Katedry Metod Komputerowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • prof. dr hab. Józefa Flika z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych,
  • prof. dr hab. Teresę Friedel z Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego,
  • prof. dr hab. Jacka Krełowskiego z Centrum Astronomii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • prof. dr hab. Wiesława Maika z Instytutu Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  • prof. dr hab. Stanisława Smoleńskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • prof. dr hab. Mariana Szarmacha z Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego,
  • prof. dr hab. Janusza Tandeckiego z Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych,
  • prof. dr hab. Włodzimierza Wincławskiego z Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego,
  • prof. dr hab. Aleksandra Wolszczana z Centrum Astronomii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
 3. Rektor mianował w 2000 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat:
  • dr hab. Adama Barcikowskiego z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  • dr hab. Romana Czaję z Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr hab. Hannę Dahm z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  • dr hab. Leszka Dziawgo z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • dr hab. Grażynę Gzellę z Katedry Bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr hab. Włodzimierza Jaskólskiego z Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • dr hab. Zbigniewa Karpusa z Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr hab. Michała Komoszyńskiego z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  • dr hab. Andrzeja Kowalczyka z Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • dr hab. Wojciecha Kryszewskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • dr hab. Stanisława Kukawkę z Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr hab. Jana Maćkowiaka z Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • dr hab. Urszulę Pokojską z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  • dr hab. Halinę Robótkę z Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych,
  • dr hab. Sławomira Rybickiego z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • dr hab. Tadeusza Wasilewskiego z Wydziału Prawa i Administracji,
  • dr hab. Ryszarda Wiśniewskiego z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  • dr hab. Romualda Wódzkiego z Wydziału Chemii.
 4. Stopień naukowy doktora habilitowanego (przewód kwalifikacyjny II stopnia) w 2000 r. uzyskali:
  • dr Andrzej Adamski - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa z Wydziału Prawa i Administracji,
  • dr Piotr Bała - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie biofizyki z Instytutu Fizyki,
  • dr Jan Białocerkiewicz - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa z Wydziału Prawa i Administracji,
  • dr Emilia Denkiewicz-Szczepaniak - z dziedziny nauk humanistycznych z zakresu historii z Instytutu Historii i Archiwistyki,
  • dr Jacek Fisz - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • dr Marek Kalinowski - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa z Wydziału Prawa i Administracji,
  • dr Krzysztof Mikulski - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii z Instytutu Historii i Archiwistyki,
  • dr Wiesław Mossakowski - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa z Wydziału Prawa i Administracji,
  • dr Jarosław Poraziński - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii z Instytutu Historii i Archiwistyki,
  • dr Wiesław Sieradzan - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii z Instytutu Historii i Archiwistyki,
  • dr Maria Stankiewicz - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
  • dr Piotr Targowski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z z Instytutu Fizyki.
 5. Stopień naukowy doktora (przewód kwalifikacyjny I stopnia) w 2000 r. uzyskali:
  • mgr Tadeusza Buszewska - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
  • mgr Romuald Dąbrowski - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki z Wydziału Matematyki i Informatyki (nostryfikacja),
  • mgr Agnieszka Doda - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii z Instytutu Filozofii,
  • mgr Małgorzata Fedorowicz - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie bibliologii z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
  • mgr Małgorzata Gębka-Wolak - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa z Instytutu Języka Polskiego,
  • mgr Aldona Glińska-Neweś - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • mgr Aleksander Główczewski - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa z Instytutu Literatury Polskiej,
  • mgr Przemysław Grodzicki - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
  • mgr Elżbieta Grzelak-Kostulska - z dziedziny nauk o ziemi w zakresie geografii z Instytutu Geografii,
  • mgr Adam Grzeliński - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii z Instytutu Filozofii,
  • mgr Jacek Jurkowski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Wojciech Knieć - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Instytutu Socjologii,
  • mgr Justyna Kosakowska - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • mgr Danuta Kowalewska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa z Instytutu Literatury Polskiej,
  • mgr Małgorzata Kowalska - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
  • mgr Violetta Kwiatkowska-Darul - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa z Wydziału Prawa i Administracji,
  • mgr Marta Lenartowska - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
  • mgr Magdalena Ligor - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
  • mgr Zbigniew Marek Łukasiak - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Piotr Malicki - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • mgr Jacek Matulewski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Krzysztof Nierzwicki - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie bibliologii z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
  • mgr Jacek Nowaczyk - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
  • mgr Krzysztof Olechnicki - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Instytutu Socjologii,
  • mgr Piotr Ossowski - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • mgr Justyna Olszewska-Świetlik - z dziedziny nauk humanistycznych z zakresu nauk o sztuce z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
  • mgr Izabela Panek - z dziedziny nauk biologicznych z zakresu biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
  • mgr Adam Pasiński - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Leszek Pazderski - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
  • mgr Grzegorz Pestka - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Agnieszka Piernik - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska,
  • mgr Edgar Pill - kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
  • mgr Krzysztof Przegiętka - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Katarzyna Redlak - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
  • mgr Mirosława Rochecka - kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
  • mgr Justyna Rogalska - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
  • mgr Danuta Rozpłoch-Nowakowska - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • mgr Mirosław Supruniuk - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii z Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • mgr Jacek Szatkowski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Tomasz Szlendak - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Instytutu Socjologii,
  • mgr Ewa Szyp - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie ekologii z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska,
  • mgr Aleksandra Szydłowska-Czerniak - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
  • mgr Maciej Wiśniewski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
  • mgr Violetta Wróblewska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa z Instytutu Literatury Polskiej,
  • mgr Paweł Załęcki - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Instytutu Socjologii.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt