Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

KOMUNIKAT Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjmowania oświadczeń lustracyjnych w Uniwersytecie w dniach 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2007 r.

W nawiązaniu do § 2 zarządzenia nr 28 Rektora z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniającego Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007 oraz dotyczącego dni wolnych od pracy w Uniwersytecie w okresie od 30 kwietnia 2007 r. do 4 maja 2007 r.
i n f o r m u j ę,   że:
Kancelaria Tajna Uniwersytetu w Toruniu oraz Samodzielna Sekcja Spraw Pracowniczych Collegium Medicum w Bydgoszczy będą przyjmować oświadczenia lustracyjne w dniach 30 kwietnia, 2 maja i 4 maja 2007 r. w godzinach od 8.00 do 15.00, zgodnie z pismem okólnym nr 2 Rektora UMK z dnia 2 kwietnia 2007 r.

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt