Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 12 września 2011
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

KOMUNIKAT Nr 1

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie wyboru Społecznego Inspektora Pracy w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 1983 r. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) zakładowe organizacje związkowe kampusu toruńskiego: Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" i Zarząd Uczelniany ZNP dokonały w dniu 20 kwietnia 2011 r. wyboru Społecznego Inspektora Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dla kampusu toruńskiego) na nową czteroletnią kadencję.
Społecznym Inspektorem Pracy został wybrany dr Tomasz Polakiewicz - specjalista i wykładowca problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy - pracownik Działu Szkoleń BHP,tel. 56 -611 4807, e-mail: tomasz.polakiewicz@umk.pl

K A N C L E R Z

dr Paweł Modrzyński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu