Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
Gagarina 41, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-4380
fax: 56 611-4734
e-mail: dh@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników

Zakres zadań

  • realizacja planów zakwaterowań w roku akademickim oraz w trakcie wakacji,
  • stwarzanie optymalnych warunków zamieszkania pod względem wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji,
  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, ppoż. oraz bezpieczeństwa budynków,
  • prowadzenie rozliczeń finansowych zamieszkałych osób oraz gospodarki składnikami majątkowymi.

Kierownik - mgr inż. Zbigniew Olszewski

tel.: 56 611-4380
e-mail: zbigniew.olszewski@umk.pl

Pracownicy

konserwator - Zbigniew Chojna
tel.: 56 611-45-97
z-ca kierownika działu - licencjat Iwona Żuchniewska-Nadolska
tel.: 56 611-4380
fax: 56 611-47-34
e-mail: iwonaz@umk.pl
konserwator - Krzysztof Regulski
konserwator - Dariusz Szpejna
e-mail: darek1969@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 1
Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń

tel.: 56 612-11-00
e-mail: etondera@umk.pl

kierownik mgr Małgorzata Zasuwa

Pracownicy

samodzielny referent - mgr Ewa Tondera
tel.: 56 612-11-00
e-mail: etondera@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 2
Mickiewicza 6/8, 87-100 Toruń

tel.: 56 612-1180
e-mail: dpiotrowska@umk.pl

Kierownik - mgr Dorota Piotrowska

Kierownik - mgr Dorota Piotrowska

tel.: 56 612-12-58
e-mail: dpiotrowska@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 3
Moniuszki 16/20, 87-100 Toruń

tel.: 56 612-1417
e-mail: kjankowska@umk.pl
Kierownik - mgr Katarzyna Jankowska - Włodarek

Kierownik - mgr Katarzyna Jankowska-Włodarek

tel.: 56 612-14-12

DOM STUDENCKI NR 5
Słowackiego 5/7, 87-100 Toruń

tel.: 56 612-1535
e-mail: jlewandowska@umk.pl

Kierownik - mgr Katarzyna Jankowska - Włodarek


Samodzielny referent - mgr Justyna Wiśniewska

Pracownicy

referent - Katarzyna Krzywania
e-mail: k.krzywania@umk.pl
samodzielny referent - mgr Justyna Wiśniewska
tel.: 56 612-14-18
e-mail: jlewandowska@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 6
Słowackiego 1/3, 87-100 Toruń

tel.: 56 612-1548
e-mail: m.zasuwa@umk.pl

Kierownik - mgr Małgorzata Zasuwa

Kierownik - mgr Małgorzata Zasuwa

tel.: 56 612-1536
e-mail: m.zasuwa@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 7
Gagarina 19, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4942
e-mail: jkrasniewska@umk.pl

Kierownik mgr Joanna Kraśniewska

Kierownik - mgr Joanna Kraśniewska

tel.: 56 611-4558
e-mail: jkrasniewska@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 8
Gagarina 17, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4943
e-mail: joanna.kozicka@umk.pl
Kierownik - mgr Joanna Kozicka

Kierownik - mgr Joanna Kozicka

tel.: 56 611-4361
e-mail: joanna.kozicka@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 9
Gagarina 21, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4944
e-mail: mfigurska@umk.pl
Kierownik - mgr Magdalena Figurska-Huchrak

Kierownik - mgr Magdalena Figurska-Huchrak

DOM STUDENCKI NR 10
Gagarina 27, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-4945
e-mail: iszalaty@umk.pl
Kierownik - mgr Iwona Szalaty

Kierownik - mgr Iwona Szalaty

tel.: 56 611-45-78
e-mail: iszalaty@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 11
Gagarina 33, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-49-46
e-mail: mksiaszka@umk.pl
Kierownik - mgr Magdalena Ksiąszka

Kierownik - mgr Magdalena Ksiąszka

tel.: 56 611-44-79
e-mail: mksiaszka@umk.pl

DOM STUDENCKI NR 12
Reja 25, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-42-41
e-mail: a.banaszkiewicz@umk.pl

Kierownik - mgr Magdalena Ksiąszka

 

Referent -mgr Agnieszka Banaszkiewicz

Pracownicy

referent - Agnieszka Banaszkiewicz
e-mail: a.banaszkiewicz@umk.pl

HOTEL ASYSTENCKI NR 1
Gagarina 41, 87-100 Toruń

tel.: 56-611-43-80
fax: 56-611-47-34
e-mail: urszula@umk.pl

Samodzielny Referent - mgr Magdalena Węgierska

Pracownicy

samodzielny referent - mgr Magdalena Węgierska
tel.: 56 611-4380
e-mail: urszula@umk.pl