COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Uniwersytet Młodych

Uniwersytet Młodych

 Uniwersytet Młodych

Uniwersytet Młodych jest najnowszym projektem edukacyjnym Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici (organizatora Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK), adresowanym do gimnazjalistów. We współpracy z naukowcami UMK opracowane zostały programy sześciu profili UniM - artystycznego, dziennikarsko-humanistycznego, przyrodniczego, fizycznego, informatyczno-matematycznego oraz programistycznego. W ramach każdego z nich w roku akademickim 2014/2015 przeprowadzonych zostanie 18 dwugodzinnych zajęć, które przybliżą gimnazjalistom poszczególne dziedziny nauki i pogłębią drzemiące w nich pasje naukowe.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ORAZ INFORMACJE O ZAPISACH NA STRONIE:
www.fundacja.umk.pl (w zakładce EDUKACJA)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Katarzyną Olczyk:
unim@umk.pl / 695 766 263