Uniwersytet Młodych

Uniwersytet Młodych

 Uniwersytet Młodych

Uniwersytet Młodych jest najnowszym projektem edukacyjnym Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici (organizatora Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK), adresowanym do gimnazjalistów. We współpracy z naukowcami UMK opracowane zostały programy sześciu profili UniM - artystycznego, dziennikarsko-humanistycznego, przyrodniczego, fizycznego, informatyczno-matematycznego oraz programistycznego. W ramach każdego z nich w roku akademickim 2014/2015 przeprowadzonych zostanie 18 dwugodzinnych zajęć, które przybliżą gimnazjalistom poszczególne dziedziny nauki i pogłębią drzemiące w nich pasje naukowe.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ORAZ INFORMACJE O ZAPISACH NA STRONIE:
www.fundacja.umk.pl (w zakładce EDUKACJA)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Katarzyną Olczyk:
unim@umk.pl / 695 766 263