COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

 Studia Podyplomowe

Dla osób, które chcą uzyskać, uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe bądź zdobyć nowe umiejętności czeka także bogata oferta studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Jako formy dokształcania zawodowego, kładą one nacisk na aktualną wiedzę o charakterze praktycznym oraz rozwijanie kompetencji przydatnych w pracy zawodowej. Studia podyplomowe i kursy dokształcające mają szczególne znaczenie dla edukacji ustawicznej, ponieważ umożliwiają aktualizowanie wiedzy w kontekście ciągłych i dynamicznych zmian życia społecznego i gospodarczego.

Więcej informacji: www.portal.umk.pl/web/kandydaci/podyplomowe