COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Promocja Nauki

Promocja Nauki

 Promocja Nauki

W duchu idei i praktyki uczenia się przez całe życie organizowane są przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika wydarzenia promujące naukę, tj.: Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Festiwal Nauki Medicalia, Noc muzeów, Noc naukowców oraz olimpiady i konkursy. Uczestnictwo w licznych imprezach towarzyszącym tym wydarzeniom zaspakaja potrzebę wiedzy oraz rozwija motywację do uczenia się przez całe życie!

Co roku w kwietniu odbywa się z inicjatywy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Festiwal Nauki i Sztuki, w ramach którego nasza uczelnia oraz lokalne przedsiębiorstwa i instytucje prezentują osiągnięcia nauki i działania związane ze sztuką w ramach wielu imprez o różnorodnym charakterze. Atrakcyjny program Festiwalu przyciągnął w ostatnim roku ok. 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu, którzy mieli okazję poznać miejsca na co dzień niedostępne – naukowe laboratoria, warsztaty pracy uczonych i artystów, wziąć udział w wykładach, pokazach, dyskusjach, wycieczkach, by na różne problemy spojrzeć z naukowego i artystycznego punktu widzenia.

Organizator Festiwalu Nauki Medicalia - Collegium Medicum UMK - zaprasza raz w roku na dzień wykładów o zdrowiu, współczesnych metodach diagnostyki i leczenia, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia człowieka. Udział w wykładach poszerza potrzebną każdemu z nas wiedzę oraz budzi świadomość znaczenia zdrowego stylu życia.

Noc muzeów, noc naukowców – to wydarzenia, które udostępniają obiekty, zbiory i ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika szerszej publiczności w nietradycyjnych godzinach i w niecodziennych formach. Uczestnicy mają okazję zdobyć nową wiedzy w atrakcyjny sposób, co pozwala spojrzeć na uczenie się przez całe życie, jak na pełną przygód drogę ciągłego rozwoju!