COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Edukacja dla przedsiębiorczości
Strona główna > Uniwersytet przez całe życie > UCECiW > Edukacja dla przedsiębiorczości

Edukacja dla przedsiębiorczości

Strona główna > Uniwersytet przez całe życie > UCECiW > Edukacja dla przedsiębiorczości

 Edukacja dla przedsiębiorczości

Na styku teorii i praktyki, uczelni i otoczenia gospodarczego działa w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP UMK). Jednostka te podejmuje liczne inicjatywy służące pośredniczeniu między naukowcami a przedsiębiorcami, pozyskiwaniu zleceń zewnętrznych umożliwiających komercjalizację osiągnięć Uniwersytetu, jego wydziałów i osiągnięć indywidualnych kadry naukowej. Prowadzi też szkoleniadlastudentów planujących rozwijać własną działalność gospodarczą. Dodatkowo, aby kształcić z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości i komercjalizacji w ofercie dydaktycznej AIP UMK od nowego roku akademickiego znajdą się wykłady ogólnouniwersyteckie oraz seminaria z praktykami z czołowych firm (min: Google, Warsaw Equity Fund czy ATKarney).

Zachęcamy do kontaktu z tą jednostką nie tylko studentów, ale także instytucje oświatowe, kulturalne, społeczne i gospodarcze zainteresowane współpracą z UMK.

Dziś możemy zachęcić do udziału w otwartych wykładach Akademii Biznesu – wspólnej inicjatywy AIP UMK oraz Kancelarii Wardyński i Wspólnicy – uhonorowanej w 2014 nagrodą Poland Law Firm of the Year, aby otrzymać wiedzę od najlepszych w odpowiedzi na pytania: jak zacząć swój biznes?, Jak pokierować swoją karierą? Jakie praktyczne rozwiązania zastosować w swoim biznesie?

Więcej informacji: www.aip.umk.pl