COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji

Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji

 Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji

Kierownik:
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
e-mail: hanna.solarczyk@umk.pl

Kontakt:
mgr Katarzyna Cukrowska
tel.: 56 611 4906
e-mail: u3l@umk.pl

Zadania UCECiW:

Zadaniem Centrum jest w szczególności:

Dokumenty:

Edukacja przez całe życie: