Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania
Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

 Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania dla niepełnosprawnych studentów UMK dysponuje m.in. następującym sprzętem i oprogramowaniem zakupionym w ramach projektu pn. „Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

W ramach wypożyczalni dostępny jest również sprzęt zakupiony z innych środków:

Ponadto w ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt i oprogramowanie w celu utworzenia stanowiska do adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i słabowidzących. Stanowisko jest udostępnione w Bibliotece Głównej UMK i obejmuje następujące elementy:

Osoby chętne do skorzystania z usług wypożyczalni proszone są o kontakt z biurem Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:
dokument Word Regulamin
dokument Word Wniosek o użyczenie sprzętu
dokument Word Umowa użyczenia (wzór)
dokument Word Protokół zdawczo-odbiorczy