Transport

Studenci niepełnosprawni mający problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą skorzystać z bezpłatnego przewozu na zajęcia dydaktyczne lub pozostałe zajęcia związane z kształceniem (dowóz do biblioteki, na obowiązkowe praktyki itp.). Osoby chcące skorzystać z usług przewozowych prosimy o kontakt z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządu ruchu są uprawnione do korzystania z transportu oferowanego przez Urząd Miasta Torunia. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.torun.pl/pl/zdrowie/przewozy-osob-niepelnosprawnych

W Toruniu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie, a także osoby niewidome oraz ich opiekunowie są uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W Toruniu kursują autobusy niskopodłogowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Godziny przyjazdów takich autobusów są odpowiednio oznaczone na rozkładach jazdy określonych linii komunikacji miejskiej.