Miejsca specjalne w DS

Miejsca specjalne w DS

 Miejsca specjalne w DS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje jednym Domem Studenckim (DS 11) dostosowanym do potrzeb osób niesprawnych ruchowo. DS11 wyposażony jest w otwierane na fotokomórkę drzwi wejściowe, podjazd dla wózków oraz 12 pokoi przystosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi (szersze drzwi wejściowe, przesuwane drzwi do łazienki, wyposażenie łazienki w poręcze, składane krzesełko pod prysznicem, podwyższone umywalki itp.). Studenci niepełnosprawni, którzy nie potrzebują specjalnie przystosowanych pokoi zamieszkują również w innych domach studenckich.

Miejsca specjalne dla osób niepełnosprawnych dostępne są w pokojach jedno lub dwuosobowych. Pokoje jednoosobowe przeznaczone są przede wszystkim dla osób ze znaczną lub krępującą niepełnosprawnością.

Wnioski o przyznanie miejsca specjalnego w domu studenckim należy składać w biurze Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych lub w Samorządzie Studenckim UMK. Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich można pobrać ze strony Samorządu Studenckiego. . Studenci ubiegający się o przyznanie miejsc specjalnych winni dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia, mogą złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Miejsca specjalne w domach studenckich przyznaje powołana przez Rektora UMK Komisja Kwaterunkowa w terminie do 20 września każdego roku.