COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Koła naukowe

Wydział/Jednostka:
Nazwa polska Nazwa angielska Wydział Opiekun  
Studenckie Koło Naukowe Chemików WCh dr Andrzej Wolan szczegóły
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT WNH dr Piotr Rudera szczegóły
Koło Naukowe Studentów Fizyki Scientific Association of Physics Students WFAiIS dr hab. Piotr Żuchowski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMK WNoZiGP dr inż. Izabela Jamorska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Biologów Biology Students’ Association WNBiW prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska szczegóły
Koło Naukowe Studentów Astronomii Astronomy Students’ Scientific Association WFAiIS prof. dr hab. Krzysztof Gęsicki szczegóły
Koło Naukowe Rosjoznawców WH mgr Angelika Pawlaczyk szczegóły
Koło Naukowe Studentów Archeologii Scientific Circle of Archaeology Students WNH dr Marek Kołyszko szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Informatyków The Scientific Society of Computer Science Students WMiI dr Łukasz Mikulski/ dr Marcin Piątkowski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Students’ Scientific Circle of Forensic Science WPiA dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK; dr Leszek Stępka szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Students’ Working Group of Archival WNH dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak szczegóły
Studenckie Koło Teatrologiczne Theatre Studies Student Circle WH dr Marzenna Wiśniewska szczegóły
Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Art Conservation-Restoration Students Association WSP prof.dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik szczegóły
Koło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej Primaeval History by Experimental Archeology Society WNH dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Folklorystów UMK Folklorists’ Scientific Circle WH dr Adrian Mianecki szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury Scientific Circle for Students of Art. and Culture History WSP dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii Student Scientific Group of Computer Law WPiA dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Forum e- Biznesu WNEiZ dr hab. Michał Polasik, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów SKKNR WH dr Anna Żurawska szczegóły
Koło Naukowe Italianistów Italianists’ Scientific Circle WH dr Olga Kutzner szczegóły
Studenckie Koło Marketingu The Students Scientific Association of Marketing WNEiZ dr Iwona Escher szczegóły
Koło Recytatorów "Heksametr" WH dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK; dr hab. Władysław Sawrycki, prof. UMK szczegóły
Nicolaus Copernicus University Chapter SPIE (sekcja studencka) WFAiIS dr Karolina Słowik szczegóły
Studenckie Koło Giełdowe WNEiZ prof. dr hab. Leszek Dziawgo szczegóły
Koło Młodych Językoznawców "Elipsa" WH dr Sebastian Żurowski szczegóły
Techniczne Koło Naukowe WFAiIS mgr inż. Rafał Szczepański szczegóły
Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza WNH dr Jacek Bojarski, dr Marcin Weinkauf szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów "Biotechnologia thoruniensis" WNBiW dr hab. Krzysztof Jaworski szczegóły
Studenckie Koło Prawa Pracy UMK Student Scientific Group of Labour Law WPiA Opiekun naukowy: dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz; Opiekun honorowy: dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Matematyków Students Mathematical Society of the Nicolaus Copernicus University WMiI dr Robert Skiba szczegóły
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPiA dr Łukasz Maszewski szczegóły
Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa Student Scientific Group of the History of State nad Law WPiA dr Tomasz Kucharski szczegóły
Studenckie Koło Żonglerskie UCS mgr Izabela Pawłowska szczegóły
Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej UMK Student’s Philological and Philosophical Association WH mgr Jakub Osiński szczegóły
Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Interdisciplinary Scientific Working Group of Intellectual Property „The Intangibles” WPiA dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure club” WNoZiGP dr Anna Dubownik szczegóły
Koło Naukowe Prawa Karnego Student’s Special Activity Group of Criminal Law WPiA dr Agata Ziółkowska (Opiekun naukowy); dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK (Patronat honorowy) szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego "Lex Medica" WPiA dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza UMK WSP dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, mgr Tomasz Kowalski szczegóły
Japonistyczne Koło Naukowe WH mgr Toshikazu Seguchi; mgr Zofia Kurzawińska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego WPiA dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” WPiA mgr Paweł Raźny; Opiekun honorowy: prof. dr hab. Andrzej Sokala szczegóły
Koło Naukowe Teoretyków Literatury WH dr Justyna Tuszyńska szczegóły
Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych Students’ Scientific Association of Young Special Educators WFiNS dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Prawa Sportowego Lex Sportiva Student Association of Sports Law Lex Sportiva WPiA dr Michał Leciak szczegóły
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego WPiA dr hab. Agnieszka Laskowska- Hulisz, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Prawa Handlowego WPiA dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska szczegóły
Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR” WNEiZ mgr Iwona Wasielewska- Marszałkowska; mgr Krzysztof Wojtkowiak szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego WPiA mgr Ewa Kabza; dr Katarzyna Krupa-Lipińska; dr Tomasz Jasiakiewicz szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych Student Scientific Group of Legal and Political Doctrines WPiA dr Andrzej Madeja szczegóły
Koło Naukowe Logiki WFiNS dr Mateusz Klonowski szczegóły
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej „Klub Dziennikarza” WFiNS dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów WNoZiGP dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka szczegóły
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bioarcheologii WNH dr hab. inż. Daniel Makowiecki, prof. UMK, dr hab. Tomasz Kozłowski szczegóły
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego WNoPiB szczegóły
Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej The Academic Association for Doctoral Students WH dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK, dr Nelly Strehlau szczegóły
Koło Naukowe Under Construction PR WFiNS dr Barbara Brodzińska-Mirowska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Bankowości WNEiZ dr Michał Buszko szczegóły
Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej „Guzikowcy” WH dr Joanna Ewa Marek szczegóły
Bałkanistyczne Koło Naukowe WH dr Aleksandra Twardowska szczegóły
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich WNH dr Magda Gawinecka-Woźniak; dr Piotr Pranke szczegóły
Koło Artystyczne "Kobaltowy kaktus" WSP dr Justyna Grzebieniowska-Wolska szczegóły
Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Historycznego WNH prof. dr hab. Wiesław Sieradzan szczegóły
Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów WH dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego „La elección” The Students Academic Association of Spanish and Latin American Law „La elección” WPiA dr Piotr Chrzczonowicz szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego Students’ Research Circle of Historians WNH dr Wioletta Zielecka-Mikołajczyk szczegóły
Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza Students Association of Archaeology Bronze and Iron Ages WNH dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Ochrony Praw Człowieka UMK Student Scientific Association of International Public Law and Human Rights WPiA dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK szczegóły
Edytorskie Koło Naukowe Wyjustowani WH dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska szczegóły
Klub Miłośników Bułgarii WH prof. dr hab. Viara Maldjieva szczegóły
SKN "Kreatorzy Przestrzeni" Students’ Scientific Association WNoZiGP dr Stefania Środa-Murawska, dr inż. Krzysztof Rogatka szczegóły
Koło Naukowe Hispanistów „Ánimo” Students’ Scientific Association of Hispanists „Ánimo” WH dr Magdalena Tosik szczegóły
Wojskoznawcze Koło Naukowe Scientific Association of Military Studies WNH dr inż. Robert Rybak szczegóły
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów TRABI Germanist Science Circle TRABI WH dr Katarzyna Norkowska; mgr Natalia Chodorowska szczegóły
Koło Naukowe "Cooperatores Varitatis" im. Benedykta XVI WT ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Marketingu Prawniczego WPiA dr Karolina Rokicka-Murszewska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Students’ Scientific Group of Tax Law WPiA prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, pełnomocnictwo dr Ewa Prejs szczegóły
Koło Naukowe Klasycznych Zagadnień Twardej Dogmatyki Prawa Karnego "Notitia et Utilitias" WPiA dr Marcin Berent szczegóły
Koło Naukowe Biologii Sądowej "Corpus Delicti" WNBiW dr Andrzej Grzywacz szczegóły
Klub Controllera Controller’s Club WNEiZ dr Piotr Kozak szczegóły
Komitet Ochrony Praw Dziecka Nicolaus Copernicus University Comittee on the Rights of the Child WPiA dr Julia Kapelańska-Pręgowska; (Zastępstwo) Dr Piotr Sadowski szczegóły
Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii- Animus Students’ Association of Psychology Research at NCU WFiNS dr Małgorzata Gut szczegóły
Koło Naukowe Evo lingua Scientific circle Evo lingua WH dr Katarzyna Rogalska-Chodecka szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji Students’ Association of Information Architecture WNH dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej KONSENSUS Students Scientific Association of Academic Mediation KONSENSUS WPiA dr Bartłomiej Chludziński szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości Students Organization of Investment and Real Estate WNEiZ dr Magdalena Kuczmarska szczegóły
Koło Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa Scientific Association of Museology and Study of Herritage WSP dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK szczegóły
Logopedyczne Koło Naukowe Speech Therapy’s Science Club WFiNS prof. dr hab. Jacek Błeszyński, dr Agnieszka Hamerlińska szczegóły
Koło Matematyki Stosowanej Students’ society of applied mathematics WMiI dr Krzysztof Rykaczewski szczegóły
Akademickie Koło Badań Podwodnych Academic Circle of Underwater Research WNH dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK; dr Mateusz Popek szczegóły
Studenckie Koło Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej Students’ Association of Theoretical and Computational Chemistry WFAiIS dr Szymon Śmiga szczegóły
Studencka Sekcja Obserwacyjna Student’s Observational Section WFAiIS dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK szczegóły
UX-owe Koło Naukowe WFiNS mgr Weronika Kortas szczegóły
Toruńskie Koło Kognitywistyczne Cognitive Science Student Association in Torun WFiNS dr Tomasz Komendziński szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Etologii i Psychologii Zwierząt Circle of Ethology and Animal Psychology WFiNS dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Socjologii Students’ Association of Sociology WFiNS dr Joanna Szalacha-Jarmużek szczegóły
Studenckie Koło Feministyczne Feminist Students Association WH dr hab. Katarzyna Więckowska szczegóły
Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie "KiP" WNEiZ dr hab. Tomasz Kruszewski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Tetrapoda Student Research Association- Tetrapoda WNBiW dr Krzysztof Kowalski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego "on/off" Student Scientific Group of Energy Law WPiA mgr Marcin Drewek szczegóły
Koło Języka Rosyjskiego Russian Language Club SPNIO mgr Łukasz Piotrowski szczegóły
Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej Art Criticism Student Association WSP dr Filip Pręgowski szczegóły
Medioznawcze Koło Naukowe Media Studies Student Research Group WH dr Małgorzata Lisecka, dr Sylwia Kołos szczegóły
Studenckie Koło Naukowe "Coffeewriters" Student Scientific Circle Coffeewriters UMK WH dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK; Ewa Gutmańska-Gralak szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Sportu UMK Scientific Association of Sport Psychology WFiNS dr hab. Maciej Trojan szczegóły
Studencko - doktoranckie Koło Naukowe DESYGNAT Designate WFiNS prof. dr hab. Ewa Głowacka szczegóły
Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy IMW w Toruniu (IVSA Toruń) Veterinary Students Association Toruń (IVSA Toruń) WNBiW prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski szczegóły
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Flory i Fauny Interdisciplinary Scientific Circle of Protection Flora and Fauna WSP dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Neurotechnologii Neurotechtor Scientific Students Club ICNT dr Karolina Finc szczegóły
Studenckie Koło Naukowe "Res Anatomiae Animalium" Student Scientific Association of Animal Anatomy WNBiW dr Maciej Zdun szczegóły
Studenckie Koło Bujatryczne "Res Ruminantiae" Student Scientific Association of Bujatry WNBiW prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski szczegóły
Koło Naukowe Służb Mundurowych The Research Group of the Uniformed Services WNoPiB dr Jakub Kufel szczegóły
Wystawiennicze Koło Naukowe Art Society: Exhibitions Directing WSP prof. dr hab. Marian Stępak szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa o Grach Hazardowych i Kryptowalutach Students’ Scietific Group of Gambling Law and Cryptocurrencies WPiA dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Larpowe Larp Students’ Association WH dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Student of Ethnology and Cultural Anthropology WH dr Rafał Beszterda szczegóły
Studenckie Koło Internistów Weterynaryjnych "Ad Morbos Canum et Felium" Student Association of Veterinary Internists WNBiW prof. dr hab. Urszula Pasławska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Filmu "Alter-Ego" Student Scientific Association of Film Psychology WFiNS dr Katarzyna Śliwińska, dr Łukasz Miciuk szczegóły