COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Przydatne informacje
Strona główna > Studenci > Koła i organizacje > Przydatne informacje

Przydatne informacje

Strona główna > Studenci > Koła i organizacje > Przydatne informacje

 Przydatne informacje

Centrum Nauki i Kultury UJK zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej| 30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” 21-01-2021

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r. Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://www.ujk.edu.pl/XXX_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

Badanie potencjału i kondycji ruchu naukowego w Polsce 07-10-2020

Zespół Badawczy "StRuNa" w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bada potencjał i kondycję ruchu naukowego w Polsce. W związku z tym przedstawiciele kół naukowych proszeni są o wypełnienie kwestionariusza znajdującego się na stronie: https://ruch-naukowy-wpolsce.webankieta.pl/

Zespół Badawczy "StRuNa" przypomina o trwającym naborze zgłoszeń do 10. edycji ogólnopolskiego konkursu StRuNa, w którym nagradzani są autorzy najciekawszych projektów naukowych zrealizowanych w całości lub w istotnej części miedzy 1 października 2019 a 30 września 2020 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 21 października. Formularze konkursowe są dostępne pod adresem: http://konkurs.struna.edu.pl/  

Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r. 10-08-2020

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. Link do formularza zgłoszeniowego: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=209e73c06cd8405ea03a1425f0b8653e Regulamin Konkursu: https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-w-zakresie-komunikacji-strategicznej/

 
Zaproszenie na Studencką Konferencję Kosmiczną (SKK), zaplanowaną w terminie 27 - 28 listopada 2020 r. w Gdańsku 10-08-2020

Na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej w zakładce Edukacja są zamieszczone wszelkie informacje o SKK. Nabór abstraktów już się rozpoczął i potrwa do końca sierpnia br., natomiast we wrześniu odbędzie się rejestracja pozostałych uczestników. W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z Panem Adamem Dąbrowskim poprzez pocztę elektroniczną na adres skk@polsa.gov.pl

Zaproszenie do udziału w VI Ogólnonopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych 08-07-2020

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades zaprasza wszystkich studentów- członków kół naukowych do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 r. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Sesji dostępne są na stronie internetowej https://www.zut.edu.pl/sesja-studenckich-kol-naukowych.html. Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz, e-mail: dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

Sprawozdania za rok akademicki 2018/2019 27-01-2020

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2018/2019 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 24 lutego 2020 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.

Lista kół:

  • Koło Naukowe Galeria „S”
  • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
  • Studenckie Koło Naukowe Geografów
  • Koło Naukowe Rozsjoznawców
  • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
  • Koło Naukowe Forum e-Biznesu
  • Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów SKKNR
  • Studenckie Koło Marketingu
  • Koło Recytatorów Instytutu Litearatury Polskiej UMK „Heksametr”
  • Koło Młodych Teologów
  • Studenckie Koło Giełdowe
  • Koło Młodych Językoznawców
  • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego
  • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii 'Biotechnologia Thoruniensis'
  • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
  • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Filologii Angielskiej ”The Spinning Globe”
  • Studenckie Koło Żonglerskie
  • Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego „Lex Medica”
  • Koło Naukowe Logistyki "LOGITOR"
  • Koło Naukowe Logiki
  • Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Bioarcheologii
  • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa
  • Koło Naukowe Psychologii
  • Koło Naukowe Metod Ilościowych
  • Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
  • Koło Nakowe Under Construction PR
  • Studenckie Koło Naukowe Bankowości
  • Bałkanistyczne Koło Naukowe
  • Koło Naukowe Historyków Pamięci
  • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
  • Koło Artystyczne Zamaluj
  • Klub Miłośników Bułgarii
  • Wojskoznawcze Koło Naukowe
  • Koło Naukowe "Przędzalnia"
  • Studenckie Koło Naukowe Myśli Wolnościowej
  • Koło Badaczy Literatury i Kultury Dawnej
  • Koło Naukowe Klasycznych Zagadnień i Twardej Dogmatyki "Notitia et Utilitias"
  • Koło Naukowe Neuroobrazowania
  • Klub Controllera
  • Koło Naukowe Studentów Konserwacji
  • Koło Naukowe Evo lingua
  • Studenckie Koło Naukowe "SzEW- Sztuka Edukacji Wizualnej"
  • Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości
  • Studenckie Koło Naukowe Geopolityki
  • Koło Naukowe Badaczy Popkultury "Spoiler Alert"
  • Logopedyczne Koło Naukowe
  • Koło Projektowo-Artystyczne
  • Filozoficzny klub Dyskusyjny SOFIA
  • Koło Naukowe Konserwatorów Papieru i Skóry
  • Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
  • Studenckie Koło Naukowe "Wydarzenia Jakieś"
  • Studenckie Koło Naukowe "Film Animowany"
  • Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Koɩνoν”
  • Studenckie Koło Naukowe Psychologii Sportu UMK
  • Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie "KiP"
  • Studenckie Koło Naukowe Tetrapoda
  • Studenckie Koło Naukowe Kulturznawstwa "Kulturotwórcy"

Lista organizacji:

 • AIESEC Toruń UMK
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń
 • ELSA-Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
 • Klub Maratoński Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu
Sprawozdania za rok akademicki 2018/2019 31-10-2019

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań z działalności za rok akademicki 2018/2019 proszone są o ich dostarczenie do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408) w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 5 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.z 2018 r. poz.1668) uczelniane organizacje studenckie, którym zostały przyznane przez uczelnię środki na realizację działań przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

Zaproszenie do udziału w interdyscyplinarnej konferencji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko" 10-01-2019

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do udziału w XXVIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko". Szczegółowe informacje: http://www.ujk.edu.pl/xxviii_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

Sprawozdania za rok akademicki 2017/2018 02-11-2018

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o jak najszybsze dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2017/2018 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl. W przypadku rozwiązania organizacji należy poinformować o tym fakcie pisemnie.

Lista kół:

 • Koło Naukowe Galeria „S”
 • Studenckie Koło Naukowe Chemików
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
 • Koło Naukowe Studentów Fizyki
 • Studenckie Koło Naukowe Biologów
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
 • Koło Naukowe Studentów Astronomii
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii
 • Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
 • Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
 • Studenckie Koło Teatrologiczne
 • Studenckie Koło Naukowe Badań Pogranicza Kultur
 • Koło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej
 • Koło Naukowe Rachunkowości
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
 • Koło Naukowe Forum e-Biznesu
 • Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów SKKNR
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego
 • Koło Naukowe Filmoznawców
 • Studenckie Koło Marketingu
 • Koło Recytatorów Instytutu Litearatury Polskiej UMK „Heksametr”
 • Koło Młodych Teologów
 • Nicolaus Copernicus University Chapter SPIE (sekcja studencka)
 • Studenckie Koło Giełdowe
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego
 • Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii 'Biotechnologia Thoruniensis'
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Filologii Angielskiej ”The Spinning Globe”
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "HRM"
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Wspierania Wymian Studenckich
 • Studenckie Koło Żonglerskie
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KWADRAT”
 • Koło Naukowe Studiów Słowiańskich
 • Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni”
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure club”
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego „Lex Medica”
 • Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza UMK
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”
 • Studenckie Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych
 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych
 • Koło Naukowe Logiki
 • Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
 • Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Bioarcheologii
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa
 • Akademicki Klub Speleologiczny
 • Koło Naukowe Metod Ilościowych
 • Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Studenckie Koło Naukowe Bankowości
 • Koło Naukowe Historyków Pamięci
 • „Sapere Aude” Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
 • Koło Artystyczne Zamaluj
 • Koło Naukowe „Dziewiętnastowieczni”
 • Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Historycznego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego „La elección”
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe (post)ART.
 • Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej UMK
 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK
 • Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • SKN "Kreatorzy Przestrzeni"
 • Wojskoznawcze Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI
 • Koło Naukowe Badaczy Białych Plam
 • Koło Naukowe "Przędzalnia"
 • Koło Naukowe Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Neuroobrazowania
 • Koło Naukowe Biologii Sądowej - Corpus Delicti
 • Klub Controllera
 • Koło Naukowe Promocji i Komunikacji
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Studenckie Koło Naukowe Psychologii UMK - Animus
 • Koło Naukowe Studentów Konserwacji "Malarstwo i Rysunek"
 • "AGORA" Koło Naukowe Filologii Klasycznej UMK
 • Koło Naukowe Eurointegracja Młodych Pedagogów
 • Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej KONSENSUS
 • Studenckie Koło Naukowe "SzEW- Sztuka Edukacji Wizualnej"
 • Koło Naukowe Informatyki Stosowanej
 • Studenckie Koło Naukowe Geopolityki
 • Toruńskie Koło Projektowe ID
 • Logopedyczne Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Studentów Politologii
 • Koło Naukowe Bitcoin
 • Akademickie Koło Badań Podwodnych
 • Studenckie Koło Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej
 • Studencka Sekcja Obserwacyjna
Sprawozdania za rok akademicki 2017/2018 29-10-2018

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań z działalności za rok akademicki 2017/2018 proszone są o ich dostarczenie do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408) w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 5 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.z 2018 r. poz.1668) uczelniane organizacje studenckie, którym zostały przyznane przez uczelnię środki na realizację działań przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

Nominacja do tytułu Torunianin Roku 2017 16-02-2018

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że decyzją Kapituły Plebiscytu "Nowości - Dziennika Toruńskiego" dr Magdalena Lewicka, kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym UMK i opiekun Koła Naukowego Arabistów "Zahra as-Sahra", została nominowana do tytułu TORUNIANIN ROKU 2017 w uznaniu za działalność na rzecz propagowania wiedzy o świecie arabskim i kulturze arabsko-muzułmańskiej oraz na rzecz dialogu międzykulturowego, w tym realizację w 2017 roku projektu "Orient Express". Zachęcamy do wsparcia kandydatury Pani Doktor i oddanie głosu w formie SMS o treści TOR.19 na numer 72355.

Sprawozdania za rok akademicki 2016/2017 21-12-2017

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2016/2017 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 18 stycznia 2018 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.

Lista kół:

 • Koło Naukowe Galeria „S”
 • Studenckie Koło Naukowe Chemików
 • Koło Naukowe Studentów Fizyki
 • Koło Naukowe Rosjoznawcówi
 • Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
 • Studenckie Koło Naukowe Badań Pogranicza Kultur
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego
 • Koło Naukowe Folklorystów UMK
 • Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów
 • Koło Naukowe Filmoznawców
 • Studenckie Koło Marketingu
 • Koło Recytatorów Instytutu Litearatury Polskiej UMK „Heksametr”
 • Studencka Sekcja SPIE
 • Studenckie Koło Naukowe Archeologii Antycznej
 • Studenckie Koło Giełdowe
 • Techniczne Koło Naukowe
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii 'Biotechnologia Thoruniensis'
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Studenckie Koło Żonglerskie
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KWADRAT”
 • Studencki Klub Turystyki Niekonwencjonalnej VOSTOK
 • Studenckie Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych
 • Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Koło Naukowe Logiki
 • Zespół Redakcyjny Telewizji Internetowej UMK w Toruniu
 • Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Bioarcheologii
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Akademicki Klub Speleologiczny
 • Młodopolskie Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Under Construction PR
 • Studenckie Koło Naukowe Bankowości
 • Koło Naukowe Krytyków Artystycznych
 • Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
 • Koło Artystyczne Zamaluj
 • Koło Naukowe „Dziewiętnastowieczni”
 • Koło Naukowe Retoryki Sądowej
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe (post)ART.
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK
 • Wesoła Kompania-Koło Historii Krajów Anglosaskich
 • Studenckie Koło Naukowe Klub Debat Studenckich
 • Studenckie Koło Naukowe "Klub Miłośników Bułgarii"
 • Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Miast i Gospodarki Przestrzennej
 • Wojskoznawcze Koło Naukowe
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów TRABI
 • Koło Naukowe Badaczy Białych Plam
 • Koło Naukowe Przędzalnia
 • Koło Naukowe Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Marketingu Prawniczego
 • Koło Naukowe Neuroobrazowania
 • Studenckie Koło Naukowe Chemii i Technologii Żywności Wydziału Chemii UMK
 • Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie
 • Klub Controllera
 • Studenckie Koło Nauk o Polityce
 • Koło Naukowe Promocji i Komunikacji
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Koło Naukowe Studentów Konserwacji
 • Koło Naukowe Evo lingua
 • Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji
 • Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej KONSENSUS
 • Studenckie Koło Naukowe "SzEW- Sztuka Edukacji Wizualnej"
 • Koło Naukowe Informatyki Stosowanej "Twarde Pierniki"
 • Studenckie Koło Naukowe Geopolityki
 • Studenckie Koło Plastyków
 • Toruńskie Koło Projektowe ID
 • Studenckie Koło Naukowe Inteligencji Finansowej Cash Flow
Sprawozdania za rok akademicki 2016/2017 3-10-2017

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2013 r. koła i organizacje studenckie zobowiązane są do złożenia sprawozdań z działalności za rok akademicki 2016/2017 w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań proszone są o ich dostarczenie we wskazanym wyżej terminie do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408).

Formularz sprawozdania

wersja WORD, wersja PDF

Sprawozdania za rok akademicki 2015/2016 22-11-2016

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2015/2016 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 22 grudnia 2016 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.

Lista kół:

 • Koło Naukowe Galeria „S"
 • Studenckie Koło Naukowe Chemików
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
 • Koło Naukowe Studentów Fizyki
 • Studenckie Koło Naukowe Biologów
 • Koło Naukowe Studentów Astronomii
 • Koło Naukowe Rosjoznawców
 • Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych
 • Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
 • Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego
 • Koło Naukowe Folklorystów
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
 • Koło Naukowe Forum e-Biznesu
 • Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów
 • Koło Naukowe Italianistów
 • Studencka Sekcja SPIE
 • Studenckie Koło Giełdowe
 • Studenckie Koło Naukowe Językoznawców „Elipsa"
 • Studenckie Koło Plastyków
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego
 • Techniczne Koło Naukowe
 • Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza
 • Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Filologii Angielskiej "The Spinning Globe"
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Wspierania Wymian Studenckich
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KWADRAT"
 • Koło Naukowe Studiów Słowiańskich
 • Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni"
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure club"
 • Studencki Klub Turystyki Niekonwencjonalnej VOSTOK
 • Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych
 • Studenckie Koło Teoretyków Literatury
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Zespół Redakcyjny Telewizji Internetowej UMK w Toruniu
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Koło Artystyczno-Naukowe „Weź to"
 • Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej
 • Koło Naukowe Lingwistów Zahrat as-sahra
 • Koło Naukowe Doktorantów
 • Koło Naukowe Under Construction PR
 • Koło Naukowe Krytyków Artystycznych
 • Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Bałkanistyczne Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Historyków Pamięci
 • Wydziałowe Koło Naukowe Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
 • Koło Artystyczne
 • Studenckie Koło Naukowe „Studencka Akademia Prawa"
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe (post)ART.
 • Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej UMK
 • Studenckie Koło Naukowe Badań nad Pograniczem Kultur
 • Koło Recytatorów Instytutu Literatury Polskiej UMK „Heksametr"
 • Koło Naukowe Filmoznawców
 • Studenckie Koło Żonglerskie
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii 'Biotechnologia Thoruniensis'
 • Studenckie Koło Naukowe Klub Debat Studenckich
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Koło Młodych Teologów
 • Studenckie Koło Naukowe "Klub miłośników Bułgarii"
 • Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego
 • Wojskoznawcze Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Badaczy Białych Plam
 • Koło Naukowe Przędzalnia
 • Studenckie Koło Naukowe Myśli Wolnościowej
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Bankowego
 • Koło Naukowe Marketingu Prawniczego
Sprawozdania za rok akademicki 2014/2015 29-02-2016

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2014/2015 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 15 lutego 2016 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.
Lista kół:

 • Koło Naukowe Galeria „S"
 • Studenckie Koło Naukowe Chemików
 • Studenckie Koło Naukowe Geografów
 • Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych
 • Studenckie Koło Naukowe Badań nad Pograniczem Kultur
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Homo Homini"
 • Międzywydziałowe Koło Nauk Humanistycznych
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Koło Naukowe Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości PROGRES
 • Koło Recytatorów Instytutu Litearatury Polskiej UMK „Heksametr"
 • Studenckie Koło Naukowe Historii Myśli Politycznej i Dyplomacji
 • Studenckie Koło Plastyków
 • Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego
 • Studenckie Koło Naukowe Teatru i Dramatu Antycznego Teatr Studencki „Perpetum Mobile"
 • Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Wspierania Wymian Studenckich
 • Studenckie Koło Żonglerskie
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KWADRAT"
 • Studencki Klub Turystyki Niekonwencjonalnej VOSTOK
 • Studnenckie Koło Teoretyków Literatury
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Języka i Kultury Japońskiej WAFU
 • Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR"
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Koło Naukowe Psychologii
 • Koło Naukowe Historii Niemiec
 • Koło Badaczy Kultury Muzycznej
 • Koło Naukowe Lingwistów Zahrat as-sahra
 • Doktoranckie Koło Naukowe Biologii
 • Studenckie Koło Naukowe Bankowości
 • Koło Naukowe Historyków Pamięci
 • Wydziałowe Koło Naukowe Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Studenckie Koło Naukowe Religioznawstwa
 • Koło Miłośników Historii Francji
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
 • Koło Naukowe Studiów Wschodnich
 • Koło Naukowe Inteligencji Finansowej
 • Koło Naukowe Ekonomii Sektora Publicznego
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK
 • Koło Naukowe Jurystów Prawa Justyniańskiego i Kościelnego Honeste Vivere
 • Koło Naukowe Inwestycji Infrastrukturalnych
Sprawozdania 5-10-2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2013 r. koła i organizacje studenckie obowiązane są do złożenia sprawozdań z działalności za rok akademicki 2014/2015 w terminie do dnia 31 października 2015 r.

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań proszone są o ich dostarczenie we wskazanym wyżej terminie do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406).

Formularz sprawozdania

wersja WORD, wersja PDF

Ostatnia szansa na złożenie sprawozdania 23-02-2015

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2013/2014 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 28 lutego 2015 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.
Lista kół:

 • Koło Naukowe Studentów Fizyki
 • Studenckie Koło Naukowe Geografów
 • Koło Naukowe Rosjoznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Informatyków
 • Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych
 • Koło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
 • Koło Naukowe Studentów Etnologii i antropologii Kulturowej
 • Koło Naukowe Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości „Progres"
 • Studenckie Koło Naukowe Teatru i Dramatu Antycznego Teatr Studencki „Perpetum Mobile"
 • Studenckie Koło Prawa Pracy
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KOŁO"
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure club"
 • Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych
 • Studnenckie Koło Teoretyków Literatury
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR"
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Koło Naukowe Niezależnego Malarstwa
 • Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej
 • Koło Naukowe Lingwistów Zahrat as-sahra
 • Koło Naukowe Metod Ilościowych
 • Koło Naukowe Under Construction PR
 • Koło Naukowe Biologii Komórki
 • Studenckie Koło Naukowe Podatków i Finansów Publicznych „Taxforum"
 • Koło Naukowe Krytyków Artystycznych
 • Wydziałowe Koło Naukowe Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
Sprawozdania 23-10-2014

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2013 r. koła i organizacje studenckie obowiązane są do złożenia sprawozdań z działalności za rok akademicki 2013/2014 w terminie do dnia 31 października 2014 r.

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań proszone są o ich dostarczenie we wskazanym wyżej terminie do Biura Prorektora (budynek REKTORATU, I piętro, pok. 110) lub do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406).

Formularz sprawozdania

wersja WORD, wersja PDF