Przydatne informacje
Strona główna > Studenci > Koła i organizacje > Przydatne informacje

Przydatne informacje

Strona główna > Studenci > Koła i organizacje > Przydatne informacje

 Przydatne informacje

Nominacja do tytułu Torunianin Roku 2017 16-02-2018

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że decyzją Kapituły Plebiscytu "Nowości - Dziennika Toruńskiego" dr Magdalena Lewicka, kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym UMK i opiekun Koła Naukowego Arabistów "Zahra as-Sahra", została nominowana do tytułu TORUNIANIN ROKU 2017 w uznaniu za działalność na rzecz propagowania wiedzy o świecie arabskim i kulturze arabsko-muzułmańskiej oraz na rzecz dialogu międzykulturowego, w tym realizację w 2017 roku projektu "Orient Express". Zachęcamy do wsparcia kandydatury Pani Doktor i oddanie głosu w formie SMS o treści TOR.19 na numer 72355.

Sprawozdania za rok akademicki 2016/2017 21-12-2017

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2016/2017 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 18 stycznia 2018 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.

Lista kół:

 • Koło Naukowe Galeria „S”
 • Studenckie Koło Naukowe Chemików
 • Koło Naukowe Studentów Fizyki
 • Koło Naukowe Rosjoznawcówi
 • Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
 • Studenckie Koło Naukowe Badań Pogranicza Kultur
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego
 • Koło Naukowe Folklorystów UMK
 • Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów
 • Koło Naukowe Filmoznawców
 • Studenckie Koło Marketingu
 • Koło Recytatorów Instytutu Litearatury Polskiej UMK „Heksametr”
 • Studencka Sekcja SPIE
 • Studenckie Koło Naukowe Archeologii Antycznej
 • Studenckie Koło Giełdowe
 • Techniczne Koło Naukowe
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii 'Biotechnologia Thoruniensis'
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Studenckie Koło Żonglerskie
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KWADRAT”
 • Studencki Klub Turystyki Niekonwencjonalnej VOSTOK
 • Studenckie Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych
 • Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Koło Naukowe Logiki
 • Zespół Redakcyjny Telewizji Internetowej UMK w Toruniu
 • Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Bioarcheologii
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Akademicki Klub Speleologiczny
 • Młodopolskie Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Under Construction PR
 • Studenckie Koło Naukowe Bankowości
 • Koło Naukowe Krytyków Artystycznych
 • Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
 • Koło Artystyczne Zamaluj
 • Koło Naukowe „Dziewiętnastowieczni”
 • Koło Naukowe Retoryki Sądowej
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe (post)ART.
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK
 • Wesoła Kompania-Koło Historii Krajów Anglosaskich
 • Studenckie Koło Naukowe Klub Debat Studenckich
 • Studenckie Koło Naukowe "Klub Miłośników Bułgarii"
 • Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Miast i Gospodarki Przestrzennej
 • Wojskoznawcze Koło Naukowe
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów TRABI
 • Koło Naukowe Badaczy Białych Plam
 • Koło Naukowe Przędzalnia
 • Koło Naukowe Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Marketingu Prawniczego
 • Koło Naukowe Neuroobrazowania
 • Studenckie Koło Naukowe Chemii i Technologii Żywności Wydziału Chemii UMK
 • Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie
 • Klub Controllera
 • Studenckie Koło Nauk o Polityce
 • Koło Naukowe Promocji i Komunikacji
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Koło Naukowe Studentów Konserwacji
 • Koło Naukowe Evo lingua
 • Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji
 • Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej KONSENSUS
 • Studenckie Koło Naukowe "SzEW- Sztuka Edukacji Wizualnej"
 • Koło Naukowe Informatyki Stosowanej "Twarde Pierniki"
 • Studenckie Koło Naukowe Geopolityki
 • Studenckie Koło Plastyków
 • Toruńskie Koło Projektowe ID
 • Studenckie Koło Naukowe Inteligencji Finansowej Cash Flow
Sprawozdania za rok akademicki 2016/2017 3-10-2017

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2013 r. koła i organizacje studenckie zobowiązane są do złożenia sprawozdań z działalności za rok akademicki 2016/2017 w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań proszone są o ich dostarczenie we wskazanym wyżej terminie do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 408).

Formularz sprawozdania

dokument Word wersja WORD, dokument PDF wersja PDF

Sprawozdania za rok akademicki 2015/2016 22-11-2016

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2015/2016 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 22 grudnia 2016 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.

Lista kół:

 • Koło Naukowe Galeria „S"
 • Studenckie Koło Naukowe Chemików
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
 • Koło Naukowe Studentów Fizyki
 • Studenckie Koło Naukowe Biologów
 • Koło Naukowe Studentów Astronomii
 • Koło Naukowe Rosjoznawców
 • Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych
 • Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
 • Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego
 • Koło Naukowe Folklorystów
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
 • Koło Naukowe Forum e-Biznesu
 • Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów
 • Koło Naukowe Italianistów
 • Studencka Sekcja SPIE
 • Studenckie Koło Giełdowe
 • Studenckie Koło Naukowe Językoznawców „Elipsa"
 • Studenckie Koło Plastyków
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego
 • Techniczne Koło Naukowe
 • Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza
 • Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Filologii Angielskiej "The Spinning Globe"
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Wspierania Wymian Studenckich
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KWADRAT"
 • Koło Naukowe Studiów Słowiańskich
 • Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni"
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure club"
 • Studencki Klub Turystyki Niekonwencjonalnej VOSTOK
 • Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych
 • Studenckie Koło Teoretyków Literatury
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Zespół Redakcyjny Telewizji Internetowej UMK w Toruniu
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Koło Artystyczno-Naukowe „Weź to"
 • Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej
 • Koło Naukowe Lingwistów Zahrat as-sahra
 • Koło Naukowe Doktorantów
 • Koło Naukowe Under Construction PR
 • Koło Naukowe Krytyków Artystycznych
 • Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Bałkanistyczne Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Historyków Pamięci
 • Wydziałowe Koło Naukowe Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
 • Koło Artystyczne
 • Studenckie Koło Naukowe „Studencka Akademia Prawa"
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe (post)ART.
 • Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej UMK
 • Studenckie Koło Naukowe Badań nad Pograniczem Kultur
 • Koło Recytatorów Instytutu Literatury Polskiej UMK „Heksametr"
 • Koło Naukowe Filmoznawców
 • Studenckie Koło Żonglerskie
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii 'Biotechnologia Thoruniensis'
 • Studenckie Koło Naukowe Klub Debat Studenckich
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Koło Młodych Teologów
 • Studenckie Koło Naukowe "Klub miłośników Bułgarii"
 • Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego
 • Wojskoznawcze Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Badaczy Białych Plam
 • Koło Naukowe Przędzalnia
 • Studenckie Koło Naukowe Myśli Wolnościowej
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Bankowego
 • Koło Naukowe Marketingu Prawniczego
Sprawozdania za rok akademicki 2014/2015 29-02-2016

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2014/2015 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 15 lutego 2016 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.
Lista kół:

 • Koło Naukowe Galeria „S"
 • Studenckie Koło Naukowe Chemików
 • Studenckie Koło Naukowe Geografów
 • Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych
 • Studenckie Koło Naukowe Badań nad Pograniczem Kultur
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Homo Homini"
 • Międzywydziałowe Koło Nauk Humanistycznych
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Koło Naukowe Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości PROGRES
 • Koło Recytatorów Instytutu Litearatury Polskiej UMK „Heksametr"
 • Studenckie Koło Naukowe Historii Myśli Politycznej i Dyplomacji
 • Studenckie Koło Plastyków
 • Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego
 • Studenckie Koło Naukowe Teatru i Dramatu Antycznego Teatr Studencki „Perpetum Mobile"
 • Studenckie Koło Naukowe Mediewistów
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Wspierania Wymian Studenckich
 • Studenckie Koło Żonglerskie
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KWADRAT"
 • Studencki Klub Turystyki Niekonwencjonalnej VOSTOK
 • Studnenckie Koło Teoretyków Literatury
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Języka i Kultury Japońskiej WAFU
 • Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR"
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Koło Naukowe Psychologii
 • Koło Naukowe Historii Niemiec
 • Koło Badaczy Kultury Muzycznej
 • Koło Naukowe Lingwistów Zahrat as-sahra
 • Doktoranckie Koło Naukowe Biologii
 • Studenckie Koło Naukowe Bankowości
 • Koło Naukowe Historyków Pamięci
 • Wydziałowe Koło Naukowe Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Studenckie Koło Naukowe Religioznawstwa
 • Koło Miłośników Historii Francji
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
 • Koło Naukowe Studiów Wschodnich
 • Koło Naukowe Inteligencji Finansowej
 • Koło Naukowe Ekonomii Sektora Publicznego
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK
 • Koło Naukowe Jurystów Prawa Justyniańskiego i Kościelnego Honeste Vivere
 • Koło Naukowe Inwestycji Infrastrukturalnych
Sprawozdania 5-10-2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2013 r. koła i organizacje studenckie obowiązane są do złożenia sprawozdań z działalności za rok akademicki 2014/2015 w terminie do dnia 31 października 2015 r.

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań proszone są o ich dostarczenie we wskazanym wyżej terminie do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406).

Formularz sprawozdania

dokument Word wersja WORD, dokument PDF wersja PDF

Ostatnia szansa na złożenie sprawozdania 23-02-2015

Koła i organizacje, których listę zamieszczono poniżej proszone są o dostarczenie sprawozdań z działalności za rok akademicki 2013/2014 do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406) lub przesłanie skanu na adres kolanaukowe@umk.pl w terminie do 28 lutego 2015 r. Po upływie wskazanego terminu Koła, które nie wywiązały się z obowiązku zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich.
Lista kół:

 • Koło Naukowe Studentów Fizyki
 • Studenckie Koło Naukowe Geografów
 • Koło Naukowe Rosjoznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Informatyków
 • Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych
 • Koło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury
 • Koło Naukowe Studentów Etnologii i antropologii Kulturowej
 • Koło Naukowe Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości „Progres"
 • Studenckie Koło Naukowe Teatru i Dramatu Antycznego Teatr Studencki „Perpetum Mobile"
 • Studenckie Koło Prawa Pracy
 • Studenckie Koło Naukowe Rzeźby „KOŁO"
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure club"
 • Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych
 • Studnenckie Koło Teoretyków Literatury
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 • Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR"
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego
 • Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP
 • Koło Naukowe Niezależnego Malarstwa
 • Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej
 • Koło Naukowe Lingwistów Zahrat as-sahra
 • Koło Naukowe Metod Ilościowych
 • Koło Naukowe Under Construction PR
 • Koło Naukowe Biologii Komórki
 • Studenckie Koło Naukowe Podatków i Finansów Publicznych „Taxforum"
 • Koło Naukowe Krytyków Artystycznych
 • Wydziałowe Koło Naukowe Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich
Sprawozdania 23-10-2014

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2013 r. koła i organizacje studenckie obowiązane są do złożenia sprawozdań z działalności za rok akademicki 2013/2014 w terminie do dnia 31 października 2014 r.

Koła i organizacje, które jeszcze nie złożyły sprawozdań proszone są o ich dostarczenie we wskazanym wyżej terminie do Biura Prorektora (budynek REKTORATU, I piętro, pok. 110) lub do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich (budynek REKTORATU, IV piętro, pok. 406).

Formularz sprawozdania

dokument Word wersja WORD, dokument PDF wersja PDF