Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozdział 7 - Oznakowanie

Propozycje oznakowania przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych kampusu UMK mają dwojaki charakter. Pierwsze dotyczą oznakowania stałego: drogowskazy, mapy, pylony, tabliczki informacyjne na drzwi. Mają one ułatwić orientację w rozległej przestrzeni kampusu. Drugie to elementy okazjonalne służące wizualnemu wzbogaceniu uroczystości, świąt i ważnych wydarzeń uniwersyteckich.

Rozdział 7 - Oznakowanie