COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Rozdział 7 - Oznakowanie

Rozdział 7 - Oznakowanie

 Rozdział 7 - Oznakowanie

Propozycje oznakowania przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych kampusu UMK mają dwojaki charakter. Pierwsze dotyczą oznakowania stałego: drogowskazy, mapy, pylony, tabliczki informacyjne na drzwi. Mają one ułatwić orientację w rozległej przestrzeni kampusu. Drugie to elementy okazjonalne służące wizualnemu wzbogaceniu uroczystości, świąt i ważnych wydarzeń uniwersyteckich.

Rozdział 7 - Oznakowanie