Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozdział 6 - Materiały promocyjne

Podstawową funkcją materiałów promocyjnych prezentowanych w SIW UMK jest kształtowanie korzystnego i przychylnego stosunku do Uniwersytetu. Stają się one bardzo osobistymi gadżetami, wzmacniającymi emocjonalną więź i identyfikację z uczelnią. Ich różnorodne modele wpisują się w systemowe schematy konstrukcji i kolorystyki przyjęte w Księdze Znaku.

Rozdział 6 - Materiały promocyjne