Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozdział 5 - Materiały reklamowe

Proponowane szablony różnorodnych i wielowariantowych materiałów reklamowych, takich jak ogłoszenia prasowe, ulotki, plakaty, citylighty, rollupy, billboardy, bannery, to współcześnie niezbędny warunek kształtowania pozytywnych stosunków z otoczeniem oraz przejaw dbałości o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość.

Rozdział 5 - Materiały reklamowe