Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozdział 4 - Druki i dokumenty

Szablony wszystkich druków i dokumentów przedstawionych w księdze znaku oparte są o logiczną konstrukcję geometrycznej siatki modularnej.

Wyznacza ona reguły tworzenia jednorodnych układów graficznych, odnoszących się do klasycznych pojęć i zasad równowagii, harmonii, proporcji, światła, typografii i barwy.

Siatka jako szkielet konstrukcji (kompozycji) graficznych ułatwia zachowanie ich wizualnej jednorodności, a jednocześnie pozwala zachować możliwość twórczej kreacji w wielowariantowych kompozycjach druków czy dokumentów.

Rozdział 4 - Druki i dokumenty