Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Rozdział 1 - Wstęp

W rozdziale m.in. omówiona jest historia i geneza znaków graficznych Uniwersytetu oraz przedstawione są inspiracje i założenia przyjęte przy tworzeniu nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej UMK.

Rozdział 1 - Wstęp