COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Rozdział 1 - Wstęp

W rozdziale m.in. omówiona jest historia i geneza znaków graficznych Uniwersytetu oraz przedstawione są inspiracje i założenia przyjęte przy tworzeniu nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej UMK.

Rozdział 1 - Wstęp