Zarejestruj się Zaloguj się
Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
Strona główna > Kandydaci > Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Strona główna > Kandydaci > Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 1. Uchwała Nr 174 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Załączniki do Uchwały Nr 174
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: biologia, biologia sądowa, biotechnologia, diagnostyka molekularna (studia drugiego stopnia), ochrona środowiska, sport i wellness
  • Wydział Chemii: chemia, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, chemia i technologia żywności, chemia kryminalistyczna (studia drugiego stopnia), materiały współczesnych technologii
  • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy): farmacja, analityka medyczna, kosmetologia
  • Wydział Filologiczny: filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia rosyjska, filologia romańska, filologia włoska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia – japonistyka, lingwistyka stosowana – j. francuski z j. arabskim, - j. włoski z j. hiszpańskim, - j. francuski z j. hiszpańskim, j. rosyjski z j. czeskim, komparatystyka literacko-kulturowa, filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo (w tym sp. kultura Dalekiego Wschodu), lingwistyka praktyczna i copywriting, logopedia, east and central european studies (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana
  • Wydział Humanistyczny: filozofia, kognitywistyka, medioznawstwo, organizacja opieki nad osobą starszą, psychologia, praca socjalna (studia drugiego stopnia), religioznawstwo, socjologia, Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  • Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy): kierunek lekarski, biotechnologia, optyka okularowa z elementami optometrii, inżynieria biomedyczna, optometria (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Matematyki i Informatyki: informatyka, matematyka, matematyka stosowana, bezpieczeństwo narodowe
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, zarządzanie
  • Wydział Nauk Historycznych: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, etnologia - antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, studia skandynawsko-bałtyckie, wojskoznawstwo, zarządzanie informacją i bibliologia
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy): dietetyka, fizjoterapia, organizacja opieki nad osobą starszą, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, audiofonologia, zdrowie publiczne, terapia zajęciowa
  • Wydział Nauk o Ziemi: geografia, geoinformacja środowiskowa (studia drugiego stopnia), gospodarka przestrzenna, sport i wellness, studia miejskie, turystyka i rekreacja, tourism management
  • Wydział Nauk Pedagogicznych: pedagogika, pedagogika medialna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie - kierunek w przygotowaniu), pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie - kierunek w przygotowaniu), pedagogika specjalna (studia drugiego stopnia), praca socjalna, sport i wellness
  • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe
  • Wydział Prawa i Administracji: administracja, doradztwo podatkowe (studia drugiego stopnia), prawo, prawo ochrony środowiska (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Sztuk Pięknych: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, ochrona dóbr kultury
  • Wydział Teologiczny: teologia (kapłańska, katechetyczno-pastoralna), nauki o rodzinie, organizacja opieki nad osobą starszą