Podyplomowe - oferta
Strona główna > Kandydaci > Studia podyplomowe > Podyplomowe - oferta

Podyplomowe - oferta

Strona główna > Kandydaci > Studia podyplomowe > Podyplomowe - oferta

 Podyplomowe - oferta

Wydział:
Rodzaj studiów:
Rok akademicki:
Termin rozpoczęcia:


NazwaWydziałCzas trwaniaTermin rozpoczęciaRodzaj studiów
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowiekaWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowegoWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego Wydział Filologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie logopediiWydział Filologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczymWydział Filologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnejWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie biostatystykiWydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznegoWydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr letnistudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej Wydział Nauk o Zdrowiu2 semestrysemestr zimowystudia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznejWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowegoWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa pracyWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznychWydział Prawa i Administracji2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego Wydział Nauk o Ziemi2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia przyrodnicze
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie etnologii Wydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacjąWydział Nauk Historycznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejWydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacjiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)Wydział Nauk Pedagogicznych3 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogikiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapiiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie neurologopediiWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznejWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmuWydział Nauk Pedagogicznych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie bioetykiWydział Teologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
studia medyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym (realizowane w Toruniu i w Pelplinie)Wydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Pelplinie)Wydział Teologiczny8 semestrówsemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie teologii (studia realizowane w Toruniu)Wydział Teologiczny4 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie Lean LogisticsWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesuWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration” Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania3 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie jakością MENEDŻER JAKOŚCIWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznychWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerówWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2 semestrysemestr zimowystudia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznegoWydział Chemii2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznejWydział Sztuk Pięknych3 semestrysemestr letnistudia humanistyczne
studia techniczne
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealnąWydział Sztuk Pięknych2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy Wydział Filologiczny2 semestrysemestr zimowystudia humanistyczne
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w BiznesieWydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2 semestrysemestr zimowystudia społeczne
studia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych

(ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych XAMARIN)

Wydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych

(ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych IOS)

Wydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych

(ścieżka: programowanie urządzeń mobilnych ANDROID)

Wydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe
Studia podyplomowe w zakresie projektowania i administracji serwisów wwwWydział Matematyki i Informatyki2 semestrysemestr zimowystudia ścisłe