Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: informatyka - studia inżynierskie (n1)

Czym jest informatyka - niestacjonarne studia inżynierskie?

Studia nastawione są praktykę i kształcenie kompetencji potrzebnych w pracy inżyniera informatyka:

 • podstaw techniki mikroprocesorowej, elektroniki i miernictwa komputerowego
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • projektowania i implementowania baz danych
 • programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej
 • administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi

Do wyboru są trzy ścieżki kształcenia:

 • programista systemów biznesowych i webowych
 • programista aplikacji mobilnych
 • administrator systemów sieciowych

Zaliczenie części przedmiotów zakłada realizację konkretnych projektów, także zespołowych.


Dlaczego warto studiować informatykę na UMK?

System komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości na gigabitowej infrastrukturze sieciowej. W jego skład wchodzą:

 • zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa
 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server
 • Pracownia Technologii mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) - 3 laboratoria
 • wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów
 • laboratorium sprzętowe (Cisco)

Łącznie 21 laboratoriów dydaktycznych (256 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe w pracowni projektów studenckich (8 stanowisk) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek.

 • Studenci III roku realizują zaawansowany projekt zespołowy.
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest w formie zdalnej, co umożliwia dogodne planowanie zjazdów.
 • Oferujemy doskonałą infrastrukturę: sale wykładowe, bogato wyposażoną bibliotekę, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych.

Co po studiach?

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT wciąż rośnie.

Absolwent kierunku informatyka może zostać np.

 • administratorem systemów i sieci komputerowych
 • programistą aplikacji mobilnych
 • programistą aplikacji webowych
 • programistą
 • inżynierem oprogramowania
 • projektantem lub analitykiem systemów bazodanowych
 • projektantem systemów decyzyjnych
 • konsultantem w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw
 • wdrożeniowcem systemów informatycznych

Może też kontynuować kształcenie na studiach 2. stopnia.


Galeria zdjęć

Biblioteka WMiI [fot. WMiI] NSI [fot. WMiI] NSI [fot. WMiI] Klub studencki WMiI [fot. WMiI] NSI [fot. WMiI] NSI [fot. WMiI]