Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: informatyka (s1)

Czym jest informatyka?

Jesteśmy otoczeni technologiami informatycznymi. Jeśli interesujesz się nimi nie tylko jako zwykły użytkownik i myślisz o zdobyciu dobrej pracy – te studia są dla Ciebie!

Uczymy m.in.:

 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • projektowania i implementowania baz danych
 • programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej
 • administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi

Wprowadzamy aktualne treści, np. związane z technologiami mobilnymi. Wykształcenie w zakresie podstaw informatyki umożliwia absolwentom samodzielny rozwój i adaptację w świecie zmieniających się technologii. Kształcimy umiejętność zespołowej pracy nad projektem informatycznym.


Dlaczego warto studiować informatykę, studia licencjackie na UMK?

System komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości na gigabitowej infrastrukturze sieciowej. W jego skład wchodzą:

 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server
 • Pracownia Technologii mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) - 3 laboratoria o wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów
 • laboratorium sprzętowe (Cisco) o zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa

Łącznie 21 laboratoriów dydaktycznych (256 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe w pracowni projektów studenckich (8 stanowisk) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek.

 • Studenci III roku realizują zaawansowany projekt zespołowy, często pod kierunkiem specjalistów z zewnętrznych firm informatycznych.
 • Wydział zawarł porozumienia o współpracy w zakresie dydaktyki z wieloma firmami informatycznymi.
 • Oferujemy doskonałą infrastrukturę: sale wykładowe, bogato wyposażoną bibliotekę, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych.

Co po studiach?

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT wciąż rośnie.

Absolwent kierunku informatyka może zostać np.

 • administratorem systemów i sieci komputerowych
 • programistą aplikacji mobilnych
 • programistą aplikacji webowych
 • programista
 • inżynierem oprogramowania
 • projektantem lub analitykiem systemów bazodanowych
 • projektantem systemów decyzyjnych
 • konsultantem w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw
 • wdrożeniowcem systemów informatycznych

Może też kontynuować kształcenie na studiach 2. stopnia.


Uznanie dla studenckiego projektu zespołowego

Podczas XXII Forum Teleinformatyki, w ramach sesji Forum Młodych Mistrzów, zespół studentów Wydziału Matematyki i Informatyki w składzie: M. Sikorski, T. Grzona, B. Rybicka, S. Domeracki, S. Kumorek (opiekun: mgr M. Koziński) zdobył nagrodę Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz nagrodę Oddziału Mazowieckiego PTI za prezentację "SimCor - interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy". Projekt SimCor powstał w ramach Programowania zespołowego – przedmiotu obowiązkowego na III roku studiów.

Galeria zdjęć

Biblioteka WMiI [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI] Klub studencki WMiI [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI] informatyka [fot. WMiI]