Zaloguj się
Oferta w języku polskim
Strona główna > Kandydaci > Studia dla cudzoziemców > Oferta w języku polskim

Oferta w języku polskim

Strona główna > Kandydaci > Studia dla cudzoziemców > Oferta w języku polskim

 Oferta w języku polskim

Warunki konieczne:

  1. wykazanie się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
  2. posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
  3. znajomość języka polskiego