COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 TRIZ

Zakończenie naboru do pilotażowego szkolenia TRIZ

25 maja 2020 r. zakończył się proces oceny zgłoszeń do pilotażowej, pierwszej edycji szkolenia TRIZ. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania procesem tworzenia innowacji metodyką TRIZ „Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań”.

Szkolenie skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMK. Pilotażowa edycja szkolenia zakłada realizację programu dla dwóch grup: pracowników naukowo-dydaktycznych (15 osób) oraz studentów i doktorantów (15 osób).

Do udziału w szkoleniu zgłosiło się 67 osób, z tego 66 osób spełniło wymogi formalne: 15 studentów, 27 doktorantów i 24 pracowników. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych, uwzględniających terminowość oraz uzasadnienie udziału w szkoleniu, sporządzone zostały listy uczestników szkolenia pilotażowego oraz listy rezerwowe.

GRUPA I - studenci i doktoranci

studenci

 1. Anna Bieńkowska z Wydziału Matematyki i Informatyki
 2. Daria Chrześcijańska z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
 3. Sławomir Koralewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 4. Maciej Messmer z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
 5. Mariusz Żabiński z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

doktoranci

 1. Dariusz Ciechan z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 2. Elżbieta Czarnecka z Wydziału Chemii
 3. Angelika Pańka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 4. Nina Rapo z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 5. Emilia Siemińska z Wydziału Lekarskiego
 6. Jakub Szczepkowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 7. Marta Szulc z Wydziału Chemii
 8. Marcin Umiński, SD, fizyka
 9. Klaudia Wos, SD, nauki społeczne
 10. Wioletta Zielińska z Wydziału Lekarskiego

grupa rezerwowa

 1. Anna Andrzejewska z Wydziału Sztuk Pięknych (doktorantka)
 2. Bartosz Celmer z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (doktorant)
 3. Maria Gieysztor z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (doktorantka)
 4. Beata Królicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (doktorantka)
 5. Karolina Le Canh z Wydziału Chemii (studentka)
 6. Julia Zawistowska z Wydziału Prawa i Administracji (studentka)

GRUPA II - pracownicy naukowi

 1. mgr Małgorzata Baka z Wydziału Sztuk Pięknych
 2. dr Katarzyna Białczyk z Wydziału Nauk o Zdrowiu
 3. dr Justyna Boniecka z Wydziału Nauk Biologicznych i Wetetynaryjnych
 4. dr hab, Grażyna Dąbrowska, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Wetetynaryjnych
 5. dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 6. dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 7. dr Katarzyna Kuziak z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
 8. dr Anna Beata Kwiatkowska z Wydziału Matematyki i Informatyki
 9. dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego
 10. dr inż. Seweryn Morawiec z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 11. dr inż. Łukasz Niewiara z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 12. dr Łukasz Pałkowski z Wydziału Farmaceutycznego
 13. dr Joanna Ronowicz z Wydziału Farmaceutycznego
 14. dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 15. dr Aleksandra Wypych z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

grupa rezerwowa

 1. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 2. dr Justyna Maliszewska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 3. mgr Andrzej Meler z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
 4. dr Beata Kaczmarek z Wydziału Chemii
 5. dr Katarzyna Krupa-Lipińska z Wydziału Prawa i Administracji
 6. dr inż. Justyna Grzelak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wyboru uczestników dokonały dwie Komisje oceniające:

- dla studentów i doktorantów:

 1. mgr Justyna Łaskowska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK,
 2. mgr Karina Pokorska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK,
 3. dr Katarzyna Kuziak, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK,

- dla pracowników naukowych: