COVID-19: informacje dla społeczności UMK
INCOOP - konkurs na mikrogranty

INCOOP - konkurs na mikrogranty

 INCOOP - konkurs na mikrogranty

Na konkurs INCOOP - konkurs na mikrogranty wpłynęło 28 wniosków, na łączną kwotę finansowania 825 788,66 zł. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne udziału w konkursie.


Rada Inwestycji do finansowania skierowała wnioski projektów, których ocena stanowiła wartość powyżej 70%:

  1. Wykorzystanie pola magnetycznego do poprawy jakości materiału siewnego, Lider - dr Agnieszka Pawełek
  2. Wpływ spoczynku nasion żyta (Secale cereale L.) na możliwość ich długoterminowego przechowywania, Lider – dr inż. Justyna Boniecka
  3. Opracowanie naturalnego układu konserwującego na bazie kwasu taninowego oraz kwasu galusowego, Lider – dr Beata Kaczmarek
  4. Roboty mobilne w przemyśle – wysokosprawna kooperacja człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna, Lider – dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK
  5. Opracowanie innowacyjnej postaci farmaceutycznej – spersonalizowanej błony uwalniającej substancję leczniczą na zmiany zapalne w obrębie jamy ustnej, Lider – prof. dr hab. Jerzy Krysiński
  6. Synteza hybrydowych układów metal-białko, Lider – dr hab. Paweł Piotr Pomastowski
  7. Badania nad charakterystyką właściwości mechanicznych oraz fotokatalitycznych kompozytów cementowo – polimerowych z dodatkiem TiO2 do heterogenicznego utleniania zanieczyszczeń tlenków azotu (NOX) w fazie gazowej, Lider – dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK


Dodatkowo, na wniosek Przewodniczącego, decyzją Rady Inwestycji, do dofinansowania skierowano projekt:
8. Budowanie kapitału społecznego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną a ich kompetencje kluczowe, Lider – dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK. Uzasadnieniem podjętej decyzji jest istotność społeczna problemu poruszonego przez projekt i jego wdrożenie.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości skontaktuje się bezpośrednio z liderami projektów wyłonionych w konkursie. Dodatkowych informacji udziale mgr Karina Pokorska, tel. 56 611 26 40.