COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Program CO-OP

PROGRAM CO-OP IDUB UMK

Tworzymy nowy program dla studentów umożliwiający odbycie pracy zawodowej podczas studiów

 

Program CO-OP IDUB UMK to nowa formuła współpracy nauki z biznesem, która umożliwi najlepszym studentom podjęcie pracy zawodowej podczas studiów, pozwalając zdobyć pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Inspirujemy się, podobnym w założeniach do tworzonego na UMK, programem Co-op, który realizowany jest w kanadyjskim University of Waterloo (https://uwaterloo.ca/future-students/co-op), reprezentowanym przez swojego przedstawiciela w International Advisory Board, działającej w ramach programu IDUB.

Program CO-OP IDUB UMK realizowany jest przez Biuro Karier UMK oraz Zespół roboczy nr 2 – Jakość kształcenia studentów i doktorantów.

„Edukacja w systemie Co-op ma długą historię w Ameryce Północnej. Pierwszy program w tym systemie został uruchomiony na University of Cincinnati w 1905 roku. Później wiele innych uczelni północnoamerykańskich zaadoptowało ten system. Kiedy w 1957 roku powstawał w Kanadzie University of Waterloo, był to już dobrze znany i uznany model kształcenia. University of Waterloo rozpoczął swoją działalność jako szkoła inżynierska, działająca wyłącznie w systemie Co-op. W miarę jak uczelnia się rozrastała i uruchamiała nowe programy studiów, zdecydowana większość z nich oferowana była również w systemie Co-op. Wydział inżynierski do dziś oferuje naukę wyłącznie w systemie Co-op, podczas gdy większość innych programów studiów można ukończyć w systemie Co-op lub tradycyjnym.”

 

Koncepcja programu Co-op, tworzonego na UMK, opiera się na kilku filarach:

  1. Program ma charakter elitarny. To program dla najlepszych studentów, którzy spełnią wymagania Pracodawcy. W ramach programu Co-op student aplikuje o pracę i przechodzi proces rekrutacji, w którym ocenie podlega poziom jego motywacji do pracy na danym stanowisku.
  2. Oferty pracy przygotowują Pracodawcy. Praca może przyjąć różne formy. Może oznaczać włączenie studenta w realizowane w organizacji procesy lub projekty, bądź przyjąć postać indywidualnego projektu zleconego studentowi przez Pracodawcę. Student otrzymuje w organizacji opiekuna w postaci menedżera, który zapewnia szkolenia, projekty i wytyczne.
  3. Uczelnia zapewnia promocję programu i rekrutację. Biuro Karier upowszechnia oferty pracy wśród członków społeczności akademickiej, a w proces rekrutacji zaangażowane są dodatkowo wydziały Uczelni. Biuro Karier odpowiada za dopasowanie studentów do ofert pracy zgłaszanych przez Pracodawców.Zapewnia studentom doradztwo zawodowe i diagnozuje ich poziom kompetencji społecznych.O wyniku rekrutacji decyduje średnia ze studiów studenta, wyniki wywiadu i testów predyspozycji zawodowych oraz rozpoznane kompetencje społeczne studenta.
  4. Wydział zapewnia studentom czas na pracę zawodową. Student, po uzyskaniu zgody dziekana na indywidualną organizację studiów w trybie przewidzianym w Regulaminie studiów cały semestr (pół roku: luty-lipiec lub sierpień-styczeń), zgodnie z organizacją danego roku akademickiego, może poświęcić na pracę zawodową. Zdobywając doświadczenie zawodowe student uzyskuje jednocześnie efekty uczenia się przewidziane w programie studiów. Odpowiednia konstrukcja programu studiów będzie gwarantowała studentom możliwość jednoczesnego zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także ich praktycznego wykorzystywania w środowisku pracy zawodowej.
  5. Student dostępny jest dla Pracodawcy przez sześć miesięcy w pełnoetatowym wymiarze czasu pracy (średnio 8 godzin dziennie). Podczas stażu wynagrodzenie miesięczne wypłaca studentowi Pracodawca w oparciu o umowę cywilno-prawną, z wyjątkiem wynagrodzenia za pierwszy miesiąc, w którym finansuje je Uczelnia. Półroczna praca studenta daje Pracodawcy możliwość poznania jego kompetencji i rozważenia jego przyszłego zatrudnienia.

 

Pilotaż programu Co-op przewidziany jest na rok akademicki 2021-2022. Rekrutacja do pierwszej, pilotażowej edycji programu rozpocznie się w semestrze letnim roku akademickiego 2020-2021.