COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Programy letnie UMK

Celem konkursu Inicjatywa Doskonałości – Toruńskie Programy Letnie dla Studentów/Toruń Students Summer Programs – TSSP (ID - TSSP) jest umożliwienie współpracy naukowej studentów zagranicznych uczelni i pracowników UMK w Toruniu. Współpraca jest realizowana w formie czterotygodniowego stażu naukowego, odbywanego przez studentów na Uniwersytecie w miesiącach letnich.

 
Strona internetowa programów letnich UMK

 

Nabór na opiekunów studentów wakacyjnych

TSSP 2021 (Toruński Letni Program Studencki)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował nabór na I edycję Toruńskiego Letniego Programu Studenckiego - TSSP. TSSP to okazja dla studentów zagranicznych zainteresowanych jakąś dyscypliną akademicką do poprowadzenia czterotygodniowego letniego projektu badawczego. Projekty zostały przygotowane zgodnie z listą dyscyplin i tematów badawczych realizowanych w ramach jednego z pięciu Toruńskich Letnich Programów Studenckich.

W związku z epidemią COVID-19 realizacja projektów została przeniesiona na lato 2021.

  1. TAPS - Toruń Astrophysics/Physics Summer Program: astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, automatyka, robotyka i informatyka → http://tssp.umk.pl/taps2020/index.html

Koordynator Programu: dr hab. Kamil Fedus, prof. UMK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Zastępca Koordynatora Programu: dr Robert Skiba (Wydział Matematyki i Informatyki)

Wykaz projektów i ich opiekunów

Lista uczestników

 

  1. TABMED - Toruńsko-Bydgoski Letni Program Lekarski: medycyna, farmacja, medycyna laboratoryjna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne, optyka oka, optometria → http://tssp.umk.pl/tabmed/index.html

Koordynator Programu: dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK)

Zastępca Koordynatora Programu: dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. UMK (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK)

Wykaz projektów i ich opiekunów

Lista uczestników

 

  1. TSSP NatSci - Toruński Letni Program Nauk Przyrodniczych - biochemia, biologia, biotechnologia, nauki chemiczne, nauki o Ziemi, ochrona środowiska, geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka, weterynaria → http://tssp.umk.pl/natsci/index.html

Koordynator Programu: prof. dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii)

Zastępca Koordynatora Programu: dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Wykaz projektów i ich opiekunów

Lista uczestników

 

  1. TELSP - Toruński Letni Program Ekonomiczno-Prawny - zarządzanie, ekonomia, biznes i administracja, finanse, rachunkowość, logistyka, komunikacja i psychologia w biznesie, konstytucyjne prawo porównawcze, prawo medyczne, prawo ubezpieczeniowe, prawa człowieka i bioetyka, prawo podatkowe, nowe technologie i ich wpływ na postępowanie karne, międzynarodowe  Prawo publiczne i prywatne UE → http://tssp.umk.pl/telsp/index.html

Koordynator Programu: dr Aranka Ignasiak-Szulc (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Zastępca Koordynatora Programu: dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji)

Wykaz projektów i ich opiekunów

Lista uczestników

 

  1. THUS - Toruński Program Letni Nauk Humanistycznych i Społecznych - historia starożytna, archeologia, poznawcza psychologia osobowości, sztuka dekoracyjna i konserwacja dzieł sztuki, środkowo-wschodnia i północna Europa w średniowieczu, europeistyka, szkolnictwo wyższe, historia historiografii, historia, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, archeologia średniowieczna, Historia średniowieczna, historia nowożytna, bezpieczeństwo narodowe, filozofia i teoria polityki, systemy polityczne, myśl polityczna → http://tssp.umk.pl/thus/index.html

Koordynator Programu: dr Piotr Pranke (Wydział Nauk Historycznych)

Zastępca Koordynatora Programu: dr Maria Wincławska (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Wykaz projektów i ich opiekunów

Lista uczestników