Programy letnie UMK

Programy letnie UMK

 Programy letnie UMK

Celem konkursu Inicjatywa Doskonałości – Toruńskie Programy Letnie dla Studentów/Toruń Students Summer Programs – TSSP (ID - TSSP) jest umożliwienie współpracy naukowej studentów zagranicznych uczelni i pracowników UMK w Toruniu. Współpraca jest realizowana w formie czterotygodniowego stażu naukowego, odbywanego przez studentów na Uniwersytecie w miesiącach letnich.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2020.

Uwaga! W przypadku dwóch programów letnich - THUS i TELSP rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 1 marca 2020.

 
Strona internetowa programów letnich UMK