COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Wyniki konkursu - Publikacje

Laureaci konkursu ciągłego ID-UB Publikacje w 2020 r.

Naukowcy z Centrów Doskonałości:

 1. dr Karolina Słowik z Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" (ST) - 3 wnioski
 2. dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK z Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" (ST)
 3. dr hab. Dorota Kowalska, prof. UMK z Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" (ST)
 4. dr Magdalena Krajcarz z Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (HS)
 5. dr Jan Adamowicz z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (ST) - 2 wnioski
 6. dr Piotr Kolenderski z Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" (ST) - 4 wnioski
 7. dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK z Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" (ST)
 8. dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK z Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (HS)
 9. dr hab. Rafał Różański, prof. UMK z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (NZ) - 2 wnioski
 10. prof. dr hab. Iwona Łakomska z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (NZ) - 2 wnioski
 11. prof. dr hab. Maria Lewicka z Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (HS)
 12. dr Szymon Śmiga z Centrum Doskonałości "Astrofizyka i Astrochemia" (ST)
 13. dr Stefania Środa-Murawska z Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (HS) - 2 wnioski
 14. prof. dr hab. Andrzej Radzimiński z Wydziału Nauk Historycznych - publikacja zaliczona do Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (HS)
 15. dr Marek Nowicki z Centrum Doskonałości "Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja" (NZ)
 16. prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (NZ) - 4 wnioski
 17. dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (NZ)
 18. dr Mateusz Jakubowski z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (NZ)
 19. prof. dr hab. Krzysztof Goździewski z Centrum Doskonałości "Astrofizyka i Astrochemia" (ST)
 20. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz z Wydziału Chemii - publikacja zaliczona do Centrum Doskonałości "Astrofizyka i Astrochemia" (ST)
 21. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak z Wydziału Chemii - publikacja zaliczona do Centrum Doskonałości "Astrofizyka i Astrochemia" (ST)
 22. dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK z Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (HS)
 23. dr Anna Kozakiewicz z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (NZ)
 24. dr Marta Ziegler-Borowska z Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej" (NZ)
 25. dr inż. Katarzyna Komar z Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" (ST)
 26. dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK z Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" (ST)
 27. dr Małgorzata Szczepaniak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - publikacja zaliczona do Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (HS)

Naukowcy z Wyłaniających się obszarów badawczych (Emerging Fields):

 1. dr Jolanta Kowalonek z EF "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach" (ST)
 2. prof. dr hab. Artur Terzyk z EF "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach" (ST) - 2 wnioski
 3. prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak z EF "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (ST)
 4. dr Agnieszka Kalwasińska z EF "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (ST)
 5. dr Małgorzata Pawlikowska z EF "Choroby chroniczne" (NZ)
 6. prof. dr hab. Rajmund Przybylak z EF "Globalne zmiany środowiska" (ST) - 2 wnioski
 7. dr Radosław Puchałka z EF "Globalne zmiany środowiska" (ST)
 8. dr Tomasz Jędrzejewski z EF "Choroby chroniczne" (NZ)
 9. dr Anna Kaczmarek-Kędziera z EF "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach" (ST) - 3 wnioski
 10. prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz (corresponding author) i dr Anna Ilnicka (co-author) z EF "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach" (ST)
 11. mgr inż. Rafał Szczepański z EF "Automatyka i systemy sterujące" (ST)
 12. dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK z EF "Ekologia i bioróżnorodność" (NZ)
 13. dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK z EF "Stare i nowe instytucje - wyzwania i zmiany w perspektywie interdyscyplinarnej" (HS)
 14. dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK z EF "Choroby chroniczne" (NZ) - 2 wnioski
 15. prof. dr hab. Wojciech Kujawski z EF "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach" (ST) - 3 wnioski
 16. dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM - publikacja zaliczona do EF "Choroby chroniczne" (NZ)
 17. dr Marta Chylińska z EF "Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego" (HS)
 18. dr hab. Maciej Gagat z EF "Choroby chroniczne" (NZ) - 2 wnioski
 19. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z EF "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (ST)
 20. mgr inż. Dobrochna Rabiej z EF "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia" (ST)
 21. dr Stefany Cardenas Perez z EF "Ekologia i bioróżnorodność" (NZ)
 22. dr hab. Michał Szumski, prof. UMK z EF "Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego" (HS)
 23. dr Hanna Kletkiewicz z EF "Choroby chroniczne" (NZ)
 24. dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK z EF "Choroby chroniczne" (NZ)
 25. dr Joanna Ulatowska z EF "Percepcja, poznanie i język" (HS)
 26. mgr Ewelina Wędrowska z Wydziału Lekarskiego CM - publikacja zaliczona do EF "Profilowanie nowotworów" (NZ)

Naukowcy niezwiązani z CD i EF:

 1. dr Magdalena Mackiewicz-Milewska z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM - 1 wniosek
 2. dr hab. Aleksandra Radtke z Wydziału Chemii
 3. dr Robert Szczęsny z Wydziału Chemii
 4. dr Anna Żurawska z Wydziału Humanistycznego
 5. dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego
 6. dr Rafał Toczko z Wydziału Humanistycznego
 7. dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych - 2 wnioski
 8. dr Beata Kaczmarek z Wydziału Chemii - 4 wnioski
 9. prof. dr hab. Rudi van Eldik z Wydziału Chemii
 10. mgr Sylwia Grabska-Zielińska z Wydziału Chemii
 11. prof. dr hab. Jakub Kałużny z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM
 12. dr Tomasz Siódmak z Wydziału Farmaceutycznego CM - 3 wnioski
 13. dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji
 14. dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM - 3 wnioski
 15. dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 16. dr Przemysław Grodzicki z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 17. dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 18. dr hab. Halina Zielińska-Więczkowska, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM
 19. dr inż. Przemysław Czeleń z Wydziału Farmaceutycznego CM
 20. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 21. dr hab. Michał Polasik, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 22. dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK z Wydziału Chemii
 23. mgr Maciej Karolak z Wydziału Farmaceutycznego CM
 24. dr Joanna Szczepanek z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
 25. dr hab. Rafał Butowt, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego CM
 26. dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK z Wydziału Chemii
 27. dr Krzysztof Goryński z Wydziału Farmaceutycznego CM
 28. mgr Sławomir Kujawski z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM
 29. dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK z Wydziału Chemii
 30. dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 31. dr Monika Zawadka-Kunikowska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 32. dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek z Wydziału Chemii
 33. prof. dr hab. Alina Sionkowska z Wydziału Chemii
 34. dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK z Wydziału Chemii
 35. prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 36. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego CM
 37. prof. dr hab. Urszula Pasławska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych