COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Wyniki konkursu - Mobilności

Mobilności dla stażystów po doktoracie i profesorów:

Konkursy skierowane były do:

 1. stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
 2. stażystów po doktoracie wizytujących UMK,
 3. dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
 4. profesorów wizytujących UMK,
 5. badaczy naukowych zatrudniony w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor, Reader, albo na ekwiwalentnym stanowisku.

Wymagania konkursowe oraz tryb zgłoszeń do konkursu zostały określone w regulaminach konkursów. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Sokalę. Składy Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W programie Mobilności, który skierowany był do profesorów i stażystów po doktoracie, wyłoniono 10 laureatów: 9 zgłoszeń do rady HS, 1 zgłoszenie do rady ST oraz 3 zgłoszenia do rady NZ (razem 13 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych w dniu 1 grudnia 2020 r. sporządzona została lista laureatów drugiej edycji konkursów mobilnościowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UMK:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK (profesorowie wyjeżdżający)
 2. prof. Luis Estrada-González (profesorowie przyjeżdżający)
 3. prof. Svetlana Shenderova (profesorowie przyjeżdżający)
 4. dr Bibianna Bałaj (post-dok wyjeżdżający)
 5. dr Víctor Aranda Utrero (post-dok przyjeżdżający)
 6. dr Tomasz Maciej Rutkowski (post-dok przyjeżdżający)

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. dr Bliss Ursula Furtado (post-dok wyjeżdżający)

Nauki o życiu:

 1. dr hab. Katarzyna Skonieczna, prof. UMK (profesorowie wyjeżdżający)
 2. dr Attila Szabó (post-dok przyjeżdżający)
 3. dr Matthew Jason Noakes (post-dok przyjeżdżający)

 

 

Konkurs na mobilność dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields)

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Konkurs na mobilność dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields).

Nauki Ścisłe, Przyrodnicze i Techniczne:

 1. mgr Małgorzata Skorupska (staż)
 2. mgr Guoqiang Li (wyjazd konferencyjny)

Do konkursu wpłynęły 3 zgłoszenia do komisji konkursowej ST oraz 1 zgłoszenie do komisji HS. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały dwie komisje konkursowe reprezentujące:

 • Dziedzinę Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce:

- Prof. dr hab. Roman Czaja, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK;

- Prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMK;

- Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

 • Dziedzinę Nauk Ścisłych i Technicznych:

- Prof. dr hab. Wiesław Nowak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK;

- Prof. dr hab. Krystyna Konieczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej;

- Prof. Krzysztof Kuczera, Department of Chemistry and Molecular Biosciences, University of Kansas;

- Prof. dr hab. Adam Liwo, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracę Komisji obserwował przedstawiciel studentów - p. Paweł Smoliński. Przedstawiciel doktorantów w zespole zadaniowym nr 3 IDUB - Jakość kształcenia studentów i doktorantów - mgr Wojciech Kiełbasiński, był wyłączony z obrad ze względu na fakt uczestnictwa w konkursie. Konkurs koordynowała dr Anna M. Kola, przewodnicząca zespołu zadaniowego nr 3.

 

Konkurs na mobilność dla doktorantów

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Konkurs na mobilność dla doktorantów".

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

 1. dr Agnieszka Laddach
 2. mgr Julia Kołodziejska

Do konkursu wpłynęły 3 zgłoszenia do komisji konkursowej HS oraz 1 zgłoszenie do komisji ST. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały dwie komisje konkursowe reprezentujące:

 • Dziedzinę Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce:

- Prof. dr hab. Roman Czaja, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK;

- Prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMK;

- Prof. dr hab. Marek Jeziński, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych;

- Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK, Wydział Prawa i Administracji UMK;

- Dr hab. Wioletta Wróblewska, prof. UMK, Wydział Humanistyczny UMK.

 • Dziedzinę Nauk Ścisłych i Technicznych:

- Prof. dr hab. Wiesław Nowak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK;

- Dr hab. inż. Janusz Lekki, Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

Pracę Komisji obserwował przedstawiciel studentów - p. Paweł Smoliński. Przedstawiciel doktorantów w zespole zadaniowym nr 3 IDUB - Jakość kształcenia studentów i doktorantów - mgr Wojciech Kiełbasiński, był wyłączony z obrad ze względu na fakt uczestnictwa w konkursie. Konkurs koordynowała dr Anna M. Kola, przewodnicząca zespołu zadaniowego nr 3.

 

 

Mobilności dla studentów:

Z powodu braku zgłoszeń w konkursie "Mobilności dla studentów", nie zostali wyłonieni laureaci.

 

Mobilności dla stażystów po doktoracie i profesorów:

Konkursy skierowane były do:

 1. stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
 2. stażystów po doktoracie wizytujących UMK,
 3. profesorów wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
 4. profesorów wizytujących UMK.

Wymagania konkursowe oraz tryb zgłoszeń do konkursu zostały określone w regulaminach konkursów. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. kłady Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W programie Mobilności, który skierowany był do profesorów i stażystów po doktoracie, wyłoniono 12 laureatów. Do konkursu wpłynęły 4 zgłoszenia do rady HS, 12 zgłoszeń do rady ST oraz 7 zgłoszeń do rady NZ (razem 23 wnioski spełniające wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., sporządzona została lista laureatów pierwszych konkursów mobilnościowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UMK:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. Marcin Kilanowski (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Tomasz Kruszewski (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Elena Kozmina (profesorowie przyjeżdżający)

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. Rajmund Przybylak (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Szymon Bocian (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Kang Li (profesorowie przyjeżdżający)
 4. Anna Ilnicka (post-dok wyjeżdżający)
 5. Beata Kaczmarek (post-dok wyjeżdżający)

Nauki o życiu:

 1. Barbara Ruszkowska-Ciastek (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Daniel Załuski (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Iwona Świątkiewicz (profesorowie wyjeżdżający)
 4. Tomasz Cudejko (post-dok przyjeżdżający)