COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Wyniki konkursu - Grants4NCUStudents

Uwaga!

Z uwagi na licznie pojawiające się pytania Studentów i Doktorantów UMK o status decyzji wydanych w tym konkursie wyjaśniamy, że decyzje pozostają w mocy pomimo braku możliwości wyjazdu na konferencje naukowe w związku z pandemią SARS-CoV-2.

Przy ocenie wniosków, komisja konkursowa podjęła decyzję, że w przypadku przeznaczonych do sfinansowania wniosków o wyjazdy, które nie będą mogły być zrealizowane ze względu na anulowanie konferencji przez zagrożenie spowodowane pandemią koronawirusa, dać wnioskodawcom możliwość wyboru innej konferencji bądź udziału w tej samej, lecz przesuniętej w czasie.

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields).

Do konkursu wpłynęło 37 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 38 zgłoszeń do komisji ST oraz 26 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 101 wniosków spełniających, w tym dwa niespełniające wymagań formalnych). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”. Dofinansowania otrzymali:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. Krystian Dereziński i Krzysztof Tołpa (wniosek zespołowy o grant),
 2. mgr Katarzyna Przybylska i mgr Michał Bomastyk (wniosek zespołowy o grant),
 3. mgr Tomasz Grodzicki i mgr Mateusz Jankiewicz (wniosek zespołowy o wyjazd),
 4. Olgierd Borowiecki (wniosek studentów o grant),
 5. mgr Radosław Komuda (wniosek doktorantów o grant)
 6. mgr Milena Huebner (wniosek doktorantów o grant),
 7. mgr Wojciech Kiełbasiński (wniosek doktorantów o grant),
 8. Bartosz Hamarowski (wniosek studentów o wyjazd),
 9. mgr Michał Bomastyk (wniosek doktorantów o wyjazd),
 10. mgr  Michał Dahl (wniosek doktorantów o wyjazd),
 11. mgr Katarzyna Przybylska (wniosek doktorantów o wyjazd),
 12. mgr Adrian Zabielski (wniosek doktorantów o wyjazd).

Nauki o życiu:

 1. Bartosz Szymczak, Weronika Ficerman, Agata Rybicka (wniosek zespołowy o grant),
 2. mgr Oskar Wiśniewski, Karolina Ścigniejew (wniosek zespołowy o grant),
 3. Gracjan Różański, mgr Anna Dobosiewicz, mgr Ewelina Litwa (wniosek zespołowy o grant),
 4. Sebastian Burchardt (wniosek studentów o grant),
 5. Bartosz Szymczak (wniosek studentów o grant),
 6. Maciej Klimiuk (wniosek studentów o grant),
 7. mgr Beata Donarska (wniosek doktorantów o grant),
 8. mgr Justyna Durślewicz (wniosek doktorantów o grant)
 9. mgr Anna Grabas (wniosek doktorantów o grant),
 10. mgr Jarosław Nuszkiewicz (wniosek doktorantów o grant),
 11. mgr Natalia Lesiewska (wniosek doktorantów o wyjazd),
 12. mgr Maciej Karolak (wniosek doktorantów o wyjazd).

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. mgr Krzysztof Dzieszkowski i mgr Izabela Barańska (wniosek zespołowy o grant),
 2. Alicja Tymczewska (wniosek studentów o grant),
 3. Weronika Prus-Walendziak (wniosek studentów o grant),
 4. Bogna Łukomska (wniosek studentów o grant),
 5. Olga Łukomska (wniosek studentów o grant),
 6. mgr Michalina Ehlert (wniosek doktorantów o grant),
 7. mgr Łukasz Nuckowski (wniosek doktorantów o grant),
 8. Nikodem Stolarczyk (wniosek studentów o wyjazd),
 9. Beata Zjawin (wniosek studentów o wyjazd),
 10. Weronika Prus-Walendziak (wniosek studentów o wyjazd),
 11. mgr Anna Kilanowska (wniosek doktorantów o wyjazd),
 12. mgr Łukasz Nuckowski (wniosek doktorantów o wyjazd),
 13. mgr Michalina Ehlert (wniosek doktorantów o wyjazd).

W oparciu o listy rankingowe, dodatkowe opinie recenzentów sformułowane na podstawie odwołań oraz posiadaną wiedzę o środkach przeznaczonych na realizację konkursu, komisja zadecydowała, aby do finansowania przeznaczyć:

 • wnioski o grant indywidualny: p. Roksany Król i p. Igi Adamskiej (wnioski studentów o grant)
 • wniosek mgr Angeliki Pańki (wnioski doktorantów o granty)

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ) w następującym składzie:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS):

 • Dr Anna M. Kola, przewodnicząca zespołu zadaniowego nr 3 koordynującego konkurs jako sekretarz komisji konkursowej,
 • Dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK, przedstawiciel zespołu zadaniowego nr 3 koordynującego konkurs jako sekretarz komisji konkursowej,
 • Dr Adrian Wójcik, Zastępca przewodniczącego Rady Dziedzinowej Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz,
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor,
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist,
 • Dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK,
 • Ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK,
 • Dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK,
 • Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK,
 • Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK,
 • Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK,
 • Dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
 • Dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK,
 • Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK,
 • Ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK,
 • Dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK,
 • Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK,
 • Dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK,
 • Dr Mirosław Biczkowski,
 • Dr Joanna Dreszer,
 • Dr Tomasz Komendziński,
 • Dr Piotr Pranke,
 • Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska,
 • Dr Franciszek Skibiński,
 • Dr Stefania Środa-Murawska,
 • Dr Tomasz Urbańczyk,
 • Dr Maria Wincławska.

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST):

 • Dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK, przedstawiciel zespołu zadaniowego nr 3 koordynującego konkurs jako sekretarz komisji konkursowej,
 • Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK, zastępca przewodniczącego Rady Dziedzinowej Nauki Ścisłe i Techniczne,
 • Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK,
 • Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK,
 • Dr Łukasz Pepłowski,
 • dr hab. inż. Karol Strzałkowski, prof. UMK.

Nauki o życiu (NZ):

 • Dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK, przedstawiciel zespołu zadaniowego nr 3 koordynującego konkurs jako sekretarz komisji konkursowej,
 • Prof. dr hab. Alina Borkowska – przewodnicząca Rady Dziedzinowej Nauki o Życiu,
 • Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz,
 • Prof. dr hab. Michał Marszałł,
 • Dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK,
 • Dr hab. Marcin Koba, prof. UMK,
 • Dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. UMK,
 • Dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK,
 • Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK,
 • Dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK,
 • Dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK,
 • Dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK.

Prace komisji obserwowali przedstawiciel doktorantów, mgr Wojciech Kiełbasiński, oraz przedstawiciel studentów, p. Paweł Smoliński, współpracujący z Zespołem nr 3 – Jakość kształcenia studentów i doktorantów.