COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Wyniki konkursu - Aparatura

Konkurs skierowany był do pracowników UMK, będących członkami Centrów Doskonałości lub wyłaniających się pól badawczych. W konkursie dla wyłaniających się pól badawczych wpłynęły 3 zgłoszenia do rady HS, 7 zgłoszeń do rady NZ oraz 6 zgłoszeń do rady ST (razem 13 wniosków spełniających wymagania formalne). W konkursie dla Centrów Doskonałości wpłynęło 7 zgłoszeń do rady HS, 5 zgłoszeń do rady NZ oraz 6 zgłoszeń do rady ST (razem 18 wniosków spełniających wymogi formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej 16 kwietnia 2020 r. sporządzona została lista laureatów konkursu aparaturowego.

 

Lista laureatów w konkursie aparaturowym dla Centrów Doskonałości

 

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK (Stereo microscopes with digital camera)
 2. dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK (Microscope Zeiss Axioscope Vario RL BF)
 3. dr hab. Michał Polasik, prof. UMK (Future Digital Retail Lab)
 4. dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK (A bundle for behavioral experiments (multi-participant economic games)
 5. dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK (ROKOKO motion capture kit)
 6. dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK (Eye tracker)
 7. dr Adrian Wójcik (Geo-Social Environmental Laboratory)

Nauki o życiu:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Extension of mass spectrometer with laser desorption/ionization with time-of-flight analyzer to negative ionization mode (MALDI TOF MS)
 2. dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK (DNA sequencing and fragment length analysis system)
 3. dr hab. Małgorzata Maj (Live imaging and high-content fluorescence imaging system)
 4. prof. dr hab. Michał Marszałł (Artificial Lung: New Generation Impactor with required instrumentation)
 5. dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK (Stem Cell Cryopreservation System)

Nauki ścisłe i techniczne:

 1. dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, prof. dr hab. Michał Hanasz, dr Dariusz Kędziera (Beyond the limits of computational astrochemistry and astrophysics: from mathematical developments to large-scale computational models. Diverse and multi-purpose supercomputer cluster)
 2. dr Karolina Finc (Modern equipment for audio-visual stimulation and collecting behavioral responses dedicated to functional magnetic resonance imaging)
 3. dr Łukasz Mikulski (Machine Learning Laboratory & GPU Cluster)
 4. dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK (Benchtop SEM (Scanning Electron Microscope)
 5. dr Agnieszka Słowikowska (TnPol - Torun n-polarizer Polarimeter)
 6. dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK (Computational nanophotonics/High-performance parallel computer system designed for atomistic modelling of nanostructures)

 

Lista laureatów w konkursie aparaturowym dla wyłaniających się pól badawczych

 

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. prof. dr hab. Elżbieta Basiul (Laser with high repetition of pulses for conservation-restoration of tangible cultural heritage objects: development of methodology of ablation of secondary layers with monitoring of cleaning, assessment of effectiveness and long-term impact on the object)
 2. dr Bibianna Bałaj (Cognitive research systems

Nauki o życiu:

 1. prof. dr hab. Jacek Kubica (Impact of methoxyflurane on efficacy of treatment of patients with acute myocardial infarction (IMPRESSION) clinical, randomized trail. Digital unit for endothelial function and peripheral perfusion assessment cvEF-PRO v3.0)
 2. prof. dr hab. Justyna Rogalska (Flow cytometer, Sci-tive Physiological Oxygen Workstations)
 3. dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK (BD FACSMELODY BR 6 COLOR PLATE EU)
 4. prof. dr hab. Jacek Kubica (Impact of methoxyflurane on efficacy of treatment of patients with acute myocardial infarction (IMPRESSION) clinical, randomized trail. Apparatus – Coroventis CoroFlow)
 5. dr Marcin Piwczyński (Karuzelowy procesor tkankowy Leica TP1020 oraz Automat barwiący MULTISTAINER Leica ST5020)

Nauki ścisłe i techniczne:

 1. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Multidetection Spectramax iD3 microplate reader with modules for measuring absorbance, fluorescence from above and below, as well as luminescence. Capable of simultaneous spectrofotometric assessment of 24-64 samples (protein, DNA and RNA) in 1-4 µl droplets. Produced by Molecular Devices, complete with a control computer and software)
 2. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK (Research stand with Kinova Gen3 Ultra lightweight manipulator and MicroLabBox dSpace host controller)
 3. dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK (In-depth particles properties as an exceptional proxy of paleoenvironmental changes)
 4. dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK (The high-performance desktop SEM)

 

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna w składzie:

Rada nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS):

 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK – przewodniczący
 • dr Adrian Wójcik – zastępca
 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Ewa Dahling-Turek, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski)

Rada nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych (ST):

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – przewodniczący
 • dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK – zastępca
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
 • prof. dr hab. Leszek Rutkowski (Politechnika Częstochowska)
 • prof. dr hab. Agnieszka Szumna (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)

Rada nauk o życiu (NZ):

 • prof. dr hab. Alina Borkowska – przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK – zastępca
 • dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
 • dr hab. Agnieszka Gorzkowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • prof. dr hab. Grzegorz Króliczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Edyta Reszka, prof. UŁ (Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi)
 • dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK