Uniwersyteckie Centra Doskonałości 2020
Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Uniwersyteckie Centra Doskonałości 2020

Uniwersyteckie Centra Doskonałości 2020

Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Uniwersyteckie Centra Doskonałości 2020

 Uniwersyteckie Centra Doskonałości 2020

Głównymi obszarami tematycznymi Centrum są astrofizyka, chemia kwantowa i spektroskopia teoretyczna, których punktem stycznym jest próba zrozumienia w jaki sposób z materii międzygwiazdowej powstają i ewoluują planety, gwiazdy i galaktyki. W ramach Centrum funkcjonują dwie grupy, które w komplementarny sposób zajmują się opisem cyklu życia materii we Wszechświecie.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Astrofizyka i astrochemia"

 

 

Działalność naukowa Centrum koncentruje się wokół doskonalenia technologii ultraczułej spektroskopii optycznej, metod bioobrazowania medycznego i zaawansowanej mikroskopii fluorescencyjnej w celu zrozumienia podstaw oddziaływań w świecie pojedynczych emiterów i nanostruktur, ich układów sprzężonych oddziaływaniami, a także tlenek i organów, takich jak oko. Grono naukowców tworzących Centrum skupia zarówno ekspertów z zakresu badań doświadczalnych, dysponujących wysokiej klasy aparaturą naukową, jak i teoretyków, specjalizujących się w modelowaniu i obliczeniach ab initio. Struktura Centrum opiera się na trzech, wyłonionych w konkursie, Priorytetowych Zespołach Badawczych.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych"

 

 

W zakresie tematycznym Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja" mieszą się zagadnienia związane z układami dynamicznymi i teorią ergodyczną. Ponadto prace Centrum będą skupiały się na analitycznej teorii liczb, informatyce, otwartych układach kwantowych i informacji kwantowej. W ramach badań nad sztuczną inteligencją, badacze będą koncentrować się na analizie sygnałów mózgowych, neurodynamice oraz uczeniu maszynowym. Centrum wyszczególnia cztery obszary badań.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja"

 

 

Centrum "W kierunku medycyny spersonalizowanej" tworzą naukowcy z wydziałów farmaceutycznego, lekarskiego i chemii. Dynamiczny rozwój medycyny spersonalizowanej jest katalizatorem ekspansji trzech głównych nurtów, którymi zajmą się zespoły badawcze. Przede wszystkim naukowcy skupiają się na poszukiwaniu nowych biomarkerów chorób, rozwoju nowych strategii terapeutycznych i medycynie regeneracyjnej. W tym celu utworzonych zostało pięć grup badawczych.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej"

 

 

Celem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt - Interacting Minds, Societies, Enviroments) jest przekraczanie granic tradycyjnie, ideograficznie (opisowo) pojętej humanistyki i nauk społecznych w kierunku badań pionierskich, analiz big data, ilościowych i eksperymentalnych badań skupionych na nomotetycznym (tj. dążącym do formułowania prawidłowości i praw) wyjaśnianiu procesów kulturowych. Działanie Centrum skupia się na tworzeniu projektów prawdziwie interdyscyplinarnych. Myślenie o humanistyce i naukach społecznych we współpracy z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (w tym narzędzi humanistyki cyfrowej i eksperymentalnej), pozwoli na realizację innowacyjnych projektów badawczych. Wśród dyscyplin realizujących badania w Centrum są językoznawstwo, archeologia, psychologia, geografia społeczna, studia środowiskowe, ekonomia, finanse i zarządzanie i inne.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko"