Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Uniwersyteckie Centra Doskonałości 2020

Astrofizyka i astrochemia

PZ

Dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK

Fot. Andrzej Romański

Głównymi obszarami tematycznymi Centrum są astrofizyka, chemia kwantowa i spektroskopia teoretyczna, których punktem stycznym jest próba zrozumienia w jaki sposób z materii międzygwiazdowej powstają i ewoluują planety, gwiazdy i galaktyki. W ramach Centrum funkcjonują dwie grupy, które w komplementarny sposób zajmują się opisem cyklu życia materii we Wszechświecie.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Astrofizyka i astrochemia"

 

Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych

Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Fot. Andrzej Romański

Działalność naukowa Centrum koncentruje się wokół doskonalenia technologii ultraczułej spektroskopii optycznej, metod bioobrazowania medycznego i zaawansowanej mikroskopii fluorescencyjnej w celu zrozumienia podstaw oddziaływań w świecie pojedynczych emiterów i nanostruktur, ich układów sprzężonych oddziaływaniami, a także tlenek i organów, takich jak oko. Grono naukowców tworzących Centrum skupia zarówno ekspertów z zakresu badań doświadczalnych, dysponujących wysokiej klasy aparaturą naukową, jak i teoretyków, specjalizujących się w modelowaniu i obliczeniach ab initio. Struktura Centrum opiera się na trzech, wyłonionych w konkursie, Priorytetowych Zespołach Badawczych.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych"

 

Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk

Fot. Andrzej Romański

W zakresie tematycznym Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja" mieszą się zagadnienia związane z układami dynamicznymi i teorią ergodyczną. Ponadto prace Centrum będą skupiały się na analitycznej teorii liczb, informatyce, otwartych układach kwantowych i informacji kwantowej. W ramach badań nad sztuczną inteligencją, badacze będą koncentrować się na analizie sygnałów mózgowych, neurodynamice oraz uczeniu maszynowym. Centrum wyszczególnia cztery obszary badań.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja"

 

W kierunku medycyny spersonalizowanej

Dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK

Dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK

Fot. Jacek Janik

Centrum "W kierunku medycyny spersonalizowanej" tworzą naukowcy z wydziałów farmaceutycznego, lekarskiego i chemii. Dynamiczny rozwój medycyny spersonalizowanej jest katalizatorem ekspansji trzech głównych nurtów, którymi zajmą się zespoły badawcze. Przede wszystkim naukowcy skupiają się na poszukiwaniu nowych biomarkerów chorób, rozwoju nowych strategii terapeutycznych i medycynie regeneracyjnej. W tym celu utworzonych zostało pięć grup badawczych.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej"

 

Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko

Dr Adam Kola

Dr hab. Adam Kola, prof. UMK

Fot. Andrzej Romański

Celem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt - Interacting Minds, Societies, Enviroments) jest przekraczanie granic tradycyjnie, ideograficznie (opisowo) pojętej humanistyki i nauk społecznych w kierunku badań pionierskich, analiz big data, ilościowych i eksperymentalnych badań skupionych na nomotetycznym (tj. dążącym do formułowania prawidłowości i praw) wyjaśnianiu procesów kulturowych. Działanie Centrum skupia się na tworzeniu projektów prawdziwie interdyscyplinarnych. Myślenie o humanistyce i naukach społecznych we współpracy z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (w tym narzędzi humanistyki cyfrowej i eksperymentalnej), pozwoli na realizację innowacyjnych projektów badawczych. Wśród dyscyplin realizujących badania w Centrum są językoznawstwo, archeologia, psychologia, geografia społeczna, studia środowiskowe, ekonomia, finanse i zarządzanie i inne.

Skład osobowy Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko"