Solidarity with Ukraine

Employment Opportunities at NCU

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt naukowy

Dyscyplina naukowa:
The Field of Physical Sciences - Astronomy, Physics,

Data ogłoszenia: 2019-01-09

Termin składania ofert: 2019-02-22

Slowa kluczowe: ciemna materia , astronomia, kosmologia, ogólna teoria względności

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): The competition is open to persons who meet the conditions set out in Article 113 of the Act of 20 July 2018 - Law on higher education and science (Journal of Laws of 2018, item 1668) and the following qualification criteria:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do aplikowania na 12 do 24 miesięczne pozycje adiunkta naukowego w teoretycznej/obserwacyjnej niejednorodnej kosmologii.
Znacząca cześć badań wybranego kandydata będzie dotyczyła możliwych połączeń pomiędzy niejednorodną kosmologią, a ciemna materią, ale kandydat powinien również rozwijać swoje własne, oryginalne kosmologiczne programy badawcze.
Pozycja będzie dotyczyła Tematu 3: Theoretical investigation of general-relativistic effective contributions to dark matter fields of the A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks project, carried out within the TEAM programme of the Foundation for Polish Science. Więcej informacji dostępne jest na stronie http://www.fizyka.umk.pl/~castle .

WYMAGANIA:
• Wymagane: doktorat z astrofizyki albo ze zbliżonej dziedziny.
• Wymagane: rosnący dorobek publikacyjny z dziedziny obserwacyjnej lub numerycznej kosmologii relatywistycznej,
• Preferowane: umiejętności programowania i pracy w ogólnych (C, fortran, autotools, git) lub specyficznych (Einstein Toolkit, gevolution, inhomog) środowiskach naukowych,
• Preferowane: doświadczenie w albo (i) w niejednorodnych symulacjach kosmologicznych z pojawiającą się średnią krzywizną skalarną albo (ii) numerycznym modelowaniu formowania się galaktyk zdominowanego przez ciemną materię.

OFERUJEMY:
• umowa o pracę na cały etat (1-2 lata z możliwością przedłużenia),
• wynagrodzenie 9 500 PLN na miesiąc brutto brutto,
• brak obowiązków dydaktycznych,

KRYTERIA OCENY:
• jakość i liczba osiągnięć naukowych,
• posiadanie stopnia doktora (lub odpowiednika) odpowiedniej dziedzinie nauki,
• znajomość języka angielskiego,

Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
  • Co najmniej jeden (maksymalnie trzy) list polecający,

Dodatkowe informacje: PROCES SELEKCJI: • Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów do 22 lutego 2019 na adres castle[at]fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: “Postdoc TEAM”. Prosimy o zaadresowanie podania do prof. dr. hab Andrzeja Tretyna, Rektora UMK. • Po wstępnej selekcji wybrani kandydaci spełniające główne kryteria zostaną zaproszeni na rozmowę, osobiście, lub zdalnie. • Przewidywana data rozpoczęcia pracy: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Na podaniu należy umieścić numer symbol: WFAiIS-2/ZFAMO/2019


Powrót do wyszukiwarki
Wersja polska