Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
Strona główna > Doktoranci > Szkoły Doktorskie > Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

Strona główna > Doktoranci > Szkoły Doktorskie > Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

Academia Artium Humaniorum

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych kształci doktorantów w dziedzinie nauk humanistycznych w 6 dyscyplinach naukowych:

w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Dane kontaktowe

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
prof. dr hab. Roman Czaja
e-mail: rc@umk.pl
tel.: +48 56 611 37 20
 
Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
mgr Daria Koralewska-Murawska
e-mail: damur@umk.pl
tel.: +48 56 611 37 55
 
Siedziba Szkoły Doktorskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Humanisticum
ul. W. Bojarskiego 1
e-mail: aah@umk.pl