Stypendia Santander Universidades
Strona główna > Doktoranci > Stypendia, kredyty > Stypendia Santander Universidades

Stypendia Santander Universidades

Strona główna > Doktoranci > Stypendia, kredyty > Stypendia Santander Universidades

 Stypendia Santander Universidades

17 maja 2017 roku rusza nabór zgłoszeń o stypendium Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe.

Jednorazowe stypendium Santander Universidades otrzyma 20 studentów oraz 5 doktorantów w kwocie po 2 000 zł brutto.

O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci Uniwersytetu, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w okresie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali w roku akademickim 2015/2016 szczególne osiągnięcia w nauce oraz w działalności sportowej i artystycznej, wykazywali zaangażowanie społeczne, w inicjatywy uczelniane oraz we współpracę z instytucjami zewnętrznymi lub na rzecz regionu.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich p. 408 dla kierunków prowadzonych w kampusie toruńskim i Dziale Dydaktyki CM p. 14 dla kierunków prowadzonych w kampusie bydgoskim w terminie do 31 maja 2017 roku.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.