COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Kryteria oceny doktorantów

Kryteria oceny doktorantów

 Kryteria oceny doktorantów

Wydziałowe kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium rektora dla doktorantów