Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna - Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
  • Kontakt: tel. 056 611 49 83
  • Jednostka mieści się w przybudówce DS. 11

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem DS. 11 znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do jednostki zrealizowane jest z poziomu gruntu. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do biura można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

W jednostce nie ma toalety.

Wyposażenie wspomagające

  • W jednostce znajdują się przenośne pętle indukcyjne.
  • W jednostce znajduje się wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

  • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
  • Istnieje system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym).