Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Dostępność architektoniczna - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
  • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych znajduje się w skrzydle Rektoratu
  • Sekretariat: tel. 056 611 42 12, 056 611 42 13
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62
  • Administrator obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
  • Liczba kondygnacji: 1

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem Rektoratu znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono osiem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, które są zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Do SPNJO można dostać się poprzez hol główny Rektoratu  lub osobne wejście z boku budynku.  Wejście realizowane jest przez dwa ciągi schodowe i jedną pochylnię. Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie, jednak te do SPNJO posiadają samozamykacz ze wspomaganiem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Studium znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

Informację o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać w holu głównym Rektoratu.

W gablocie przy osobnym wejściu znajduje się schemat rozkładu pomieszczeń.

Naprzeciwko Działu Promocji i Informacji (w  toaletach ogólnych) znajdują się wydzielone toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

Na wyposażeniu SPNJO znajduje się przenośna pętla indukcyjna oraz komputer z programem udźwiękawiającym i powiększającym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku nie ma dotykowych  i głosowych systemów ewakuacyjnych.