Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • występuje tekst w postaci grafiki,
 • występują elementy o zbyt niskim kontraście,
 • brak możliwości pełnej obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • brak mechanizmu zatrzymującego slider na stronie głównej,
 • brak możliwości pominięcia bloków,
 • nie da się dotrzeć do wszystkich elementów za pomocą fokusa klawiatury,
 • fokus niewidoczny,
 • nieprawidłowe treści tekstów alternatywnych,
 • brak wyszukiwarki lub mapy serwisu,
 • brak prawidłowej deklaracji języka,
 • treści w atrybucie alt są dublowane w atrybucie title,
 • błędy w nawigacji po stronie,
 • strona nie przechodzi walidacji validatorem W3C HTML.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  Utilita sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości".

1. Rektorat 

Informacje ogólne: 

 • Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 
 • Administrator budynku: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62 
 • Gospodarz obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
 • Informacja: tel. 056 611 40 10 
 • Ilość kondygnacji: 7 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem znajduje się duży parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Wejście do budynku realizowane jest przez trzy ciągi schodowe i dwie pochylnie. Drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

 W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oraz dwie windy. Windy nie są przystosowane do przewozu osób na wózku oraz nie posiadają oznaczeń w języku Braille'a oraz sygnalizacji głosowej. 

Rozkład pomieszczeń 

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia. 
 • Naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się tablica informacyjna. 
 • Na parterze znajdują się wydzielone z toalet ogólnodostępnych toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wyposażenie wspomagające 

 • W budynku poza SPNJO nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. 
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Ewakuacja 

 • Na czwartym piętrze znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne. 
 • W budynku znajduje się dźwiękowy i wizualny system ewakuacyjny. 

2. Dział Zaopatrzenia i Transportu oraz Dział Energetyczny  

Informacje ogólne: 

 • Adres: ul. Wileńska 1, 87-100 Toruń 
 • Administrator budynku: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62 
 • Gospodarz obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
 • Ilość kondygnacji: 1 

Dojazd/dojście do budynku 

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, na którym nie ma wyznaczonego parkingu. Najbliższy parking znajduje się na ulicy Krzemienieckiej i Wileńskiej. 

Wejście do budynku realizowane jest z poziomu gruntu. Drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.  

Rozkład pomieszczeń 

 • W budynku nie ma portierni ani tablicy informacyjnej. 
 • Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wyposażenie wspomagające 

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Ewakuacja 

 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych. 

3. Budynek administracyjny przy ul. Gagarina 5 

Informacje ogólne: 

 • Adres: ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń 
 • Administrator budynku: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62 
 • Gospodarz obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
 • Ilość kondygnacji: 2 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą pochylni ani platformy schodowej. Drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku: 

Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą windy. 

Rozkład pomieszczeń 

 • Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia oraz tablica informacyjna. 
 • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wyposażenie wspomagające 

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. 
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Ewakuacja 

 • Brak schodowego krzesła ewakuacyjnego. 
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych. 

 4. Dział Promocji i Informacji - Sekcja Promocyjna 

Informacje ogólne: 

 • Adres: Ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 
 • Kontakt: tel. 56 611 46 57, 56 611 48 74, promocja@umk.pl 
 • Administrator budynku: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62 
 • Gospodarz obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
 • Jednostka znajduje się w skrzydle Rektoratu 
 • Ilość kondygnacji: 1 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem Rektoratu znajduje się duży parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Do jednostki można dostać się poprzez hol główny Rektoratu  lub osobne wejście z boku budynku (zamknięte w trackie pandemii). Wejście realizowane jest przez dwa ciągi schodowe i pochylnię. Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.  

Rozkład pomieszczeń 

 • Informację o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać w holu głównym Rektoratu. 
 • W korytarzu naprzeciwko jednostki (w toaletach ogólnych) znajdują się wydzielone toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wyposażenie wspomagające 

 • W jednostce nie ma pętli indukcyjnej. 
 • W jednostce  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. 
 • W jednostce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Ewakuacja 

 • W budynku Rektoratu znajduje się dźwiękowy i wizualny system ewakuacyjny. 

5. Dział Promocji i Informacji – Sekcja Redakcyjna i Sekcja Kreatywna 

Informacje ogólne: 

 • Adres: Ul. Gagarina 17, 87-100 Toruń 
 • Kontakt Sekcja Redakcyjnaredakcja@umk.pl 
 • Kontakt Sekcja Kreatywna: kreacja@umk.pl 
 • Administrator budynku: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62 
 • Gospodarz obiektu: mgr Anna Malinowska - tel. 056 611 42 79
 • Ilość kondygnacji: 1 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem DS. 9 znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Wejście do budynku zrealizowane jest z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji. W łączniku pomiędzy budynkiem DS. 9 a przybudówką znajdują się schody, które można ominąć za pomocą podnośnika. 

Rozkład pomieszczeń 

 • W budynku nie ma portierni. 
 • W budynku nie ma tablicy informacyjnej.
 • W jednostce znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wyposażenie wspomagające 

 • Na wyposażeniu pracowni UCI znajduje się: linijki brajlowskie, drukarka brajlowska, klawiatury jednoręczne, zestawy do sterowania kursorem, myszy z trackballem 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. 
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Ewakuacja 

 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych. 

6. Biblioteka Główna

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Informacja: tel. 056 611 43 99
 • Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego: mgr Małgorzata Rakowska, tel. 056 611 43 94
 • Administrator budynku: Grażyna Liczkowska, tel. 056 611 44 00
 • Ilość kondygnacji: 5 w tym magazyn na poziomie -1

Dojazd/dojście do budynku

Najbliższy ogólnodostępny parking znajduje się na ul. Wileńskiej. Nie wyznaczono tam miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów wyposażonych w poręcze. Schody można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

Budynek posiada cztery klatki schodowe. Główna klatka prowadzi od wejścia do budynku do III piętra. Przy schodach na poziomie parteru zamontowana jest platforma schodowa, natomiast od I piętra do III piętra jest winda z wypukłymi przyciskami opisanymi alfabetem Braille`a i sygnalizacją głosową. Pozostałe trzy klatki schodowe oraz druga winda znajdują się w części służbowej.

Rozkład pomieszczeń

 • Portiernia znajduje się tylko przy wejściu służbowym.
 • Ogólnodostępny punkt informacyjny znajduje się na I piętrze. Informacji udzielają także pracownicy administracji, ochrony oraz bibliotekarze.
 • W budynku znajdują się tablice kierunkowe.
 • Lada na I piętrze jest na poziomie osoby na wózku.
 • Na pierwszym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - damska i męska.

Wyposażenie wspomagające

 • Na poziomie parteru w czytelni czasopism, na II piętrze w czytelni głównej i na III piętrze w czytelni zbiorów specjalnych znajdują się powiększalniki tekstu I-See HD22 wyposażone w czytelną instrukcję obsługi.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program udźwiękawiający i powiększający, skaner oraz drukarkę brajlowską.
 • W sali konferencyjnej nr 8 na parterze budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku nie ma schodowych krzeseł ewakuacyjnych oraz dotykowych  i głosowych systemów ewakuacyjnych.

7. Aula UMK

Informacje ogólne:

 • Adres: Ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
 • Recepcja: tel. 056 611 43 67
 • Ilość kondygnacji: 1

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono sześć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku realizowane jest przez ciągi schodowe i pochylnie. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajdują się schody prowadzące do toalet i do holu oraz schody na widowni. Tylko schody prowadzące do holu głównego można ominąć za pomocą podnośnika schodowego.

Rozkład pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma tablicy informacyjnej.
 • W holu głównym znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku nie ma schodowego krzesła ewakuacyjnego.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

8. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 37a, 87-100 Toruń
 • Kontakt: tel. 056 611 22 66
 • Ilość kondygnacji: 2 (budynek składa się ze starej i nowej części).

Dojazd/dojście do budynku:

Przed budynkiem, na ul. Gagarina znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Za budynkiem, na ul. Olszewskiego znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane jest z poziomu gruntu od ul. Gagarina, natomiast od ul. Olszewskiego za pomocą schodów. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 Budynek składa się z 2 funkcjonalnych części:

 • nowej - do kina oraz galerii istnieje swobodny dostęp bez ograniczeń architektonicznych
 • starej - do kawiarenki i sali koncertowej prowadzą schody bez podnośnika schodowego

Rozkład pomieszczeń:

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku jest tablica informacyjna.
 • Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające:

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja:

 • W budynku znajduje się dźwiękowy alarm pożarowy oraz świetlny system ewakuacji.
 • W budynku jest schodowe krzesło ewakuacyjne.

9. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych znajduje się w skrzydle Rektoratu.
 • Sekretariat: tel. 056 611 42 12, 056 611 42 13
 • Administrator budynku: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62 
 • Gospodarz obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
 • Ilość kondygnacji: 1

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem Rektoratu znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Do SPNJO można dostać się poprzez hol główny Rektoratu  lub osobne wejście z boku budynku.  Wejście realizowane jest przez dwa ciągi schodowe i jedną pochylnię. Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Studium znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

 • Informację o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać w holu głównym Rektoratu.
 • W gablocie przy osobnym wejściu znajduje się schemat rozkładu pomieszczeń.
 • Naprzeciwko Działu Promocji i Informacji (w  toaletach ogólnych) znajdują się wydzielone toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

 • Na wyposażeniu SPNJO znajduje się przenośna pętla indukcyjna oraz komputer z programem udźwiękawiającym i powiększającym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku nie ma dotykowych  i głosowych systemów ewakuacyjnych.

10. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
 • Kontakt: tel. 056 611 49 83
 • Jednostka mieści się w przybudówce DS. 11

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem DS. 11 znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do jednostki zrealizowane jest z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do biura można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

W jednostce nie ma toalety.

Wyposażenie wspomagające

 • W jednostce znajdują się przenośne pętle indukcyjne.
 • W jednostce znajduje się wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

11. Biuro Karier

Informacje ogólne:

 • Adres: Ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
 • Kontakt: tel. 056 611 46 43
 • Jednostki mieści się w przybudówce DS.11

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem DS. 11 znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Przy wejściu do jednostki  znajduje się stopień, którego nie można ominąć za pomocą pochylni.  Główne drzwi otwierają się ręcznie. Alternatywne wejście z poziomu gruntu znajduje się naprzeciwko portierni DS. 11.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W jednostce nie ma toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

 • W jednostce jest jedna  przenośna pętla indukcyjna.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku jest dźwiękowy system ewakuacyjny.

12. Dom Studencki nr 1

Informacje ogólne

 • Adres: ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
 • Brak portierni
 • Kierownik: mgr Małgorzata Zasuwa - tel. 056 612 11 00
 • Ilość kondygnacji: 5

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

13. Dom Studencki nr 2

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Mickiewicza 6/8, 87-100 Toruń
 • Portiernia: tel. 056 612 11 80
 • Kierownik: mgr Dorota Piotrowska – Tel. 056 612 12 58
 • Ilość kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie. Boczne wejście  z pochylnią dla wózków inwalidzkich

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku są pokoje dla osób z  problemami zdrowotnymi. W budynku nie ma łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

14. Dom Studencki nr 3

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Moniuszki 16/20, 87-100 Toruń
 • Portiernia: tel. 056 612 14 17
 • Kierownik: mgr Katarzyna Jankowska - Włodarek - tel. 056 612 14 12
 • Ilość kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

15. Dom Studencki nr 5

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Słowackiego 5/7, 87-100 Toruń
 • Brak portierni
 • Kierownik: mgr Katarzyna Jankowska - Włodarek - tel. 056 612 14 18
 • Ilość kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

16. Dom Studencki nr 6

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Słowackiego 1/3, 87-100 Toruń
 • Portiernia: tel: 056 612 15 48
 • Kierownik: mgr Małgorzata Zasuwa - tel. 056 612 15 36
 • Ilość kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa. Do pomieszczeń  na parterze budynku  można  dostać się przy pomocy platformy pionowej.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

W budynku są pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (trzy pokoje  jednoosobowe z przystosowaną łazienką i kuchnią)

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

17. Dom Studencki nr 7

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 19, 87-100 Toruń
 • Portiernia - tel. 056 611 49 42
 • Kierownik: mgr Joanna Kraśniewska - tel. 056 611 45 58
 • Ilość kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem i od ul. Gagarina znajdują się parkingi, na których nie wyznaczono miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

18. Dom Studencki nr 8

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
 • Portiernia - tel. 056 611 49 43
 • Kierownik: mgr Joanna Kozicka - tel. 056 611 43 61
 • Ilość kondygnacji: 6

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy DS. 9.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

19. Dom Studencki nr 9

Informacje ogólne:

 • Adres: Ul. Gagarina 21, 87-100 Toruń
 • Kierownik: mgr Magdalena Figurska-Huchrak - tel. 056 611 43 62
 • Portiernia - tel. 056 611 49 44
 • Ilość kondygnacji: 9

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą dwóch wind, oraz schody wewnętrzne koło recepcji, które można ominąć przy pomocy podnośnika. Windy posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

Na parterze znajduje się 8 pokoi z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku (oprócz wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

20. Dom Studencki nr 10

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
 • Portiernia - tel. 056 611 49 45
 • Kierownik: mgr Iwona Szalaty - tel. 056 611 45 78
 • Ilość kondygnacji: 10

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą dwóch wind oraz schody wewnętrzne koło recepcji, których nie można ominąć przy pomocy podnośnika ani pochylni. Windy posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku (oprócz wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

21. Dom Studencki nr 11

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
 • Portiernia - tel. 056 611 49 46
 • Kierownik: mgr Magdalena Ksiąszka - tel. 056 611 44 79
 • Ilość kondygnacji: 10

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, schody wewnętrzne przy recepcji (które można ominąć za pomocą pochylni) oraz dwie windy. Windy posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

Na parterze znajduje się 12 pokoi z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowana kuchnia.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku (oprócz wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.
 • Istnieje  system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)

22. Dom Studencki nr 12

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Reja 25, 87-100 Toruń
 • Brak portierni
 • Kierownik: mgr Magdalena Ksiąszka - tel. 056 611 42 41
 • Ilość kondygnacji: 5

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

 23. Hotel Asystencki nr 1

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 41, 87-100 Toruń
 • Brak portierni
 • Administracja budynku: tel. 056 611 43 80
 • Ilość kondygnacji: 8

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą windy.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

24. Hotel Asystencki nr 2

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Gagarina 45, 87-100 Toruń
 • Brak portierni
 • Administracja budynku: tel. 056 611 43 80
 • Ilość kondygnacji: 9

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą windy.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.