Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Opieka medyczna

Obywatele UE/EFTA mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w placówkach oznaczonych symbolem Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Więcej informacji można znaleźć na stronie NFZ.

Osoby pochodzące spoza UE/EFTA, jeśli nie posiadają polisy bezpieczeniowej wystawionej w kraju pochodzenia, mogą podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Informacji udziela:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Delegatura w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28
tel. 056-658-26-00
godz. przyjęć: pn-pt 8:00-16:00

Cudzoziemiec może również ubezpieczyć się w innym zakładzie ubezpieczeniowym.

Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich.

Usługi zdrowotne świadczy:
Akademicka Przychodnia Lekarska
ul. Gagarina 39