COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Stypendyści Rządu RP
Strona główna > Badania naukowe > Przyjazdy na UMK > Stypendyści Rządu RP

Stypendyści Rządu RP

Strona główna > Badania naukowe > Przyjazdy na UMK > Stypendyści Rządu RP

 Stypendyści Rządu RP

Rząd Polski przyznaje stażystomm stypendia na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za staż. Coroczne limity miejsc określają umowy międzynarodowe. Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).

Osoby ubiegające się o stypendium Rządu RP na staż w Polsce powinny zwrócić się do polskich placówek dyplomatycznych za granicą. BUWiWM kieruje do UMK prośby o przyjęcie stypendystów.

Więcej informacji na stronie www.buwiwm.edu.pl.

Wysokość miesięcznego stypendiów w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

Stypendia są wypłacane w formie przelewów na podane konta bankowe. Jeśli stażysta wyjedzie z Polski na okres powyżej 24 dni w miesiącu, wypłata stypendium zostanie wstrzymana. Nie ma możliwości otrzymania stypendium "z góry" lub na podstawie upoważnienia.

Uwaga!
Po przyjęciu na studia i przyjeździe do Torunia stypendyści powinni zgłosić się w celu rejestracji do Działu Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pok. 511-512).