Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stypendyści Rządu RP

Rząd Polski przyznaje stażystomm stypendia na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za staż. Coroczne limity miejsc określają umowy międzynarodowe. Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).

Osoby ubiegające się o stypendium Rządu RP na staż w Polsce powinny zwrócić się do polskich placówek dyplomatycznych za granicą. BUWiWM kieruje do UMK prośby o przyjęcie stypendystów.

Więcej informacji na stronie www.buwiwm.edu.pl.

Wysokość miesięcznego stypendiów w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

  • 1350 zł - staże naukowe i studia doktoranckie;
  • 1600 zł - staże naukowe dla osób posiadających stopień równorzędny z polskim stopniem doktora habilitowanego.
Stypendia są wypłacane w formie przelewów na podane konta bankowe. Jeśli stażysta wyjedzie z Polski na okres powyżej 24 dni w miesiącu, wypłata stypendium zostanie wstrzymana. Nie ma możliwości otrzymania stypendium "z góry" lub na podstawie upoważnienia.

Uwaga!
Po przyjęciu na studia i przyjeździe do Torunia stypendyści powinni zgłosić się w celu rejestracji do Działu Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pok. 511-512).