Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Indywidualne staże naukowo-badawcze

Studenci zagraniczni mają możliwość podjęcia staży habilitacyjnych lub krótkoterminowych staży naukowo-badawczych. Stażyści mogą ubiegać się o przyjęcie na podstawie istniejących umów miedzyrządowych, uczelnianych lub indywidualnie. W pierwszym przypadku kandydaci powinni zwrócić się do polskich placówek dyplomatycznych za granicą.

Indywidualne podania o przyjęcie na krótkoterminowy staż naukowo-badawczy powinny zawierać:

  1. Podanie do Dziekana Wydziału (należy podać termin planowanego stażu oraz motywację)
  2. Plan badawczy
  3. Rekomendację z macierzystego uniwersytetu
  4. CV

Kompletne zgłoszenia należy przesłać na adres:

Dział Współpracy z Zagranicą UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 29
faks: +48 56 611 22 45
e-mail: iro@umk.pl


Staże habilitacyjne

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na staże habilitacyjne powinni posiadać stopień naukowy odpowiadający polskiemu stopniowi naukowemu doktora. Podania o przyjęcie należy kierować do Dziekana właściwego wydziału UMK.

Stażyści mają możliwość uczestniczenia w kursie języka polskiego oraz mogą być zakwaterowani w domach studenckich UMK.

Uwaga!
Po przyjęciu na studia i przyjeździe do Torunia stażyści powinni zgłosić się w celu rejestracji do Działu Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pok.511-512).