Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Kategorie wydziałów UMK

Aktualne kategorie jednostek naukowych UMK (stan na dzień 06.06.2018 r.)

Lp. Nazwa jednostki Kategoria
1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska B
2. Wydział Chemii A
3. Wydział Farmaceutyczny A
4. Wydział Filologiczny A
5. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej A
6. Wydział Humanistyczny A
7. Wydział Lekarski A
8. Wydział Matematyki i Informatyki A
9. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania B
10. Wydział Nauk Historycznych A+
11. Wydział Nauk o Zdrowiu B
12. Wydział Nauk o Ziemi A
13. Wydział Nauk Pedagogicznych B
14. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych A
15. Wydział Prawa i Administracji A
16. Wydział Sztuk Pięknych A+
17. Wydział Teologiczny A