Kategorie wydziałów UMK
Strona główna > Badania naukowe > Kategorie wydziałów UMK

Kategorie wydziałów UMK

Strona główna > Badania naukowe > Kategorie wydziałów UMK

 Kategorie wydziałów UMK

Aktualne kategorie jednostek naukowych UMK (stan na dzień 27.05.2014 r.)

Lp. Nazwa jednostki Kategoria
1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska B
2. Wydział Chemii A
3. Wydział Farmaceutyczny A
4. Wydział Filologiczny A
5. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej A
6. Wydział Humanistyczny A+
7. Wydział Lekarski A
8. Wydział Matematyki i Informatyki A
9. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania B
10. Wydział Nauk Historycznych A
11. Wydział Nauk o Zdrowiu B
12. Wydział Nauk o Ziemi B
13. Wydział Nauk Pedagogicznych A
14. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych A
15. Wydział Prawa i Administracji A
16. Wydział Sztuk Pięknych A
17. Wydział Teologiczny A