COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Zespół Ochrony i Kształtowania ¦rodowiska
Strona główna > Badania naukowe > Centra > Zespół Ochrony i Kształtowania ¦rodowiska

Zespół Ochrony i Kształtowania ¦rodowiska

Strona główna > Badania naukowe > Centra > Zespół Ochrony i Kształtowania ¦rodowiska

 Zespół Ochrony i Kształtowania ¦rodowiska

ul. Gagarina 9

centr.: 611-
Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej Gizińskiw. 43-00

RADA NAUKOWA
PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Andrzej Giziński

CZŁONKOWIE
prof. dr hab. Leon AndrzejewskiUniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Roman BuczkowskiUniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Andrzej KentzerUniwersytet Mikołaja Kopernika
mgr Edward ReszkowskiWydz. Ochr. Środ. Urz. Woj. Toruń
mgr Jolanta ZimnaPaństw. Insp. Ochr. Środ.-Woj.
Insp. Ochr. Środ. - Czerniewice