dr Cecylia Iwaniszewska

dr Cecylia Iwaniszewska

 dr Cecylia Iwaniszewska

Laudacja przyznania członkowstwa honorowego, wygłoszona na "Jesiennych Powrotach 2010 r."

Fot. Andrzej Romański

Pani Doktor urodziła się w Warszawie. Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika ukończyła w Bydgoszczy. Rozpoczęła studia na UMK w zakresie matematyki i astronomii. W roku 1950 uzyskała tytuł magistra matematyki a w roku 1959 doktorat z astronomii. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pracowała do roku 1990, a po przejściu na emeryturę przez wiele lat prowadziła zajęcia dydaktyczne. Jest cenionym autorem licznych prac naukowych z dziedziny astrofizyki i astronomii gwiazdowej, członkiem towarzystw naukowych i laureatem wielu nagród m.in. na Święcie Uczelni w lutym 2010 r. została uhonorowana Medalem Za Zasługi dla UMK- jak sama zaznacza w 20 lat po przejściu na emeryturę.

Aktywnie współuczestniczy w tworzeniu Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Toruniu, jest jego aktywnym członkiem od początku istnienia naszego Stowarzyszenia. Jest członkiem władz Stowarzyszenia Zarządu i Rady a także bierze udział w inspirowaniu i realizacji wszystkich istotnych przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie. Uczestniczy w organizacji zjazdów Stowarzyszenia, pisze wspomnienia, a jeżeli jest taka potrzeba to także pomaga społecznie w pracach Biura Stowarzyszenia.

Zdaniem członków Rady, Zarządu a sądzę także że wszystkich nas tu zgromadzonych jest wzorem pracownika naukowego i członka Stowarzyszenia Absolwentów, któremu w pełni należy się godność członkostwa honorowego.