Stowarzyszenie Absolwentów UMK
Strona główna > Absolwenci > Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Strona główna > Absolwenci > Stowarzyszenie Absolwentów UMK

 Stowarzyszenie Absolwentów UMK

1% dla Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Adres Stowarzyszenia Absolwentów UMK:

ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń

Adres Biura Stowarzyszenia Absolwentów UMK:

ul. Gagarina 7 (Wydział Chemii, pok. 25)
87-100 Toruń
Biuro czynne: wtorek, środa i czwartek w godzinach 10:30 do 14:30
tel. 56-611-47-57
e-mail: absolwent@umk.pl